Prosinec 2012

PF 2013

31. prosince 2012 v 19:39 | Triáda |  Obrázky a videa

Vzkazník

31. prosince 2012 v 14:03
Vážení členové gildy,
tato stránka slouží pro Vaši potřebu někomu zanechat vzkaz.

Pravidla pro vložení vzkazu (komentáře):
1) vždy uveďte svůj nick
2) žádné vulgarity, text nesmí porušovat platné zákony ČR a SK a ohrožovat mravní vývoj nezletilých (takový vzkaz bude smazán) a člen gildy potrestán!Skype

29. prosince 2012 v 8:51 | Regee |  Obecné
Zde je návod pro nastavení parametrů pro komunikaci přes Skype (od Regeeho)

komunikace přes skype:
1. na www.slunecnice.cz si stáhneme program skype do svého pc
2.se zaregistrujeme pokud skype dosavaď nemáme
3.přidáme si své přátelé,pro komunikaci ohledně drakensangu si do přátel přidáme hráče se skype jménem regentfilip,na drakenu je to hráč Regee1
4.jakmile si vás Regee1 autorizuje dá vás do skupiny drakensang která se na skype jmenuje jak jinak než atlanští lordi :)
5.přeji krásnou a ničím nerušenou hru

setkání 28.12.12

29. prosince 2012 v 8:44 | Azachiel |  Obrázky a videa


Za video děkujeme Kulinožkovi Smějící se


Seznámení se s Kodexem cti

28. prosince 2012 v 22:20 | Triáda |  SDĚLENÍ - ČTI !!!
Vážená gildo,
stručné shrnutí pro ty, kteří nemohli být 28.12.12 ve 20:00 online.

V rubrice "členové gildy" naleznete sepsaný Kodex cti naší gildy. Ten si prosím přečtěte. Jde o to samé, co Vám bylo sděleno při vstupu do této gildy. Teď jsou jen sepsány a vy svým "podpisem" stvrdíte jejich dodržování. Chceme být dobrou gildou, s navzájem spolupracujicími členy a užívat si společně okamžiky, které nám tato hra přináší. Aby tomu tak bylo, je nutná i určitá disciplína.

(pozn. za dobu svého hraní jsem se setkal s mnoha hráči různých gild. Říkali, že to u nich nefunguje tak jako u nás, nikdo si navzájem nepomáhá, každý hledí jen na sebe, prosazují individualistický přístup ke hře. Mnozí hráči by chtěli být v naší gildě, mnoho hráčů jsem byl nucen odmítnout. Mohou se vám zdát některé kroky tvrdé, ale má to svoje opodstatnění.)

Kodex "podepíšete" tak, že do komentáře pod textem napíšete do políčka "Jméno" svůj nick a do textu komentáře větu: "Souhlasím, přísahám a podepisuji".

Kdo tak neučiní, do 31. 1. 2013 nemůže být nadále členem gildy. Proto, pokud s tímto textem nebo s některou jeho částí nesouhlasíte, máte možnost opustit gildu. Rozhodnutí je na Vás.


Pokud něčemu v kodexu nerozumíte, ptejte se. Email znáte.
Provinění proti Kodexu cti bude řešit Triáda.

Barva Gildy

28. prosince 2012 v 20:05 | Azachiel |  Akce
Vážená gildo,

chtěl bych znát váš názor na níže uvedenou věc.

Souhlasíte s tím, aby naše gilda měla svoji vybranou "oficiální barvu", kterou by nosili všichni členové gildy?
Oficiální barva gildy by byla pouze na plášti moci. Tzn., že pokud budeme souhlasit, tak vybranou barvou by měli všichni hráči obarven svůj plášť moci.

Pro tento účel vyhlašuji anketu, kde vyjádřete svůj názor, zda se Vám tato myšlenka líbí, zda s tím souhlasíte či nikoli.

Pokud výsledek hlasování bude kladný, bude následovat hlasování o volbě barvy.

Hlasovat můžete do 4.1.2013 do 19:00 hodin.


Výsledek hlasování

24 členů je pro jednotnou barvu pláště moci
10 členů je proti jednotné barvě pláště moci


Tudíž bude následovat hlasování o volbě barvy. Vyčkejte na anketu pro zvolení barvy pláště moci.


Erb gildy

28. prosince 2012 v 20:05 Akce
Milá gildo,

vyzývám všechny ty, kteří mají soutěživého ducha a kreativní myšlení, aby předvedli své umění a vytvořili ERB pro naší gildu.
Buďte heraldistou naší gildy.

Podmínky zadání:

- Erb gildy, by měl představovat to, kdo jsme, odkud pocházíme, co činíme apod. Prostě co nejvíce charakterizovat gildu Atlantských Lordů.
- Erb by měl nést tyto znaky (nebo kombinaci): War, Mág, Ranger, Atlantida, trojzubec, čest, vznešenost
- Erb gildy by měl být originální, tudíž by neměl nikde již existovat.
- soubor by měl být uložen ve formátu JPG nebo GIF nebo BMP
- návrh erbu zašlete na email gildy (atlantalord@seznam.cz)
- své návrhy posílejte do 31.1.2013

Po tomto datu budou všechny erby, které splňují dané podmínky, vyobrazeny na našem blogu a bude probíhat hlasování o nejlepší erb, který se pak stane oficiálním erbem naší gildy.

Autor vítězného erbu se stane oficiálním heraldistou naší gildy. Mrkající

Hodně štěstí.

Triáda

26. prosince 2012 v 15:35 GILDA

Triáda


Gildu Atlantští LORDI vede, řídí a rozhoduje o důležitých věcech tzv. Triáda.

Jedná se o velící skupinu tří zástupců z cechů Warů, Mágů a Rangerů (zakladatelů AL).


Z řad Warů je velitelem a zároveň oficírem Renecton, z řad Mágů je velitelem a oficírem Propustil a z řad Rangerů Mistr gildy Azachiel.


Každý z výše uvedených oficírů má nastarosti svůj vlastní cech. Tzn. že, pokud budete chtít pozvat do gildy svého kamaráda nebo známého, musíte se obrátit na svého zástupce cechu, který reprezentujete. Daný velitel se po řádném uvážení sám rozhodne, zda zájemce do gildy AL pozve nebo ne. Je to plně v jeho kompetenci.


O přijetí člena do gildy se Velitel rozhoduje sám. O vyřazení člena z gildy se radí Triáda.


Jsme výběrovou gildou, tzn., že ne každý se do naší gildy dostane. To pro vysvětlenou, že v gildě jsou a budou jen tři oficíři. Naším společným cílem je, aby naše gilda byla silná, s aktivně hrajícími členy, kteří si navzájem pomáhají, jak je to jen možné.Podmínky pro přijetí nových členů do gildy
Viz. odkaz gilda - "Podmínky pro vstup do gildy a členství v gildě"

Opatření Triády:
Aby se zabránilo konfliktům, slovním atakům či nevhodnému vyjadřování (ne každý je ochoten číst či poslouchat nepatřičné komentáře zejména se sexuálním podtextem) jak na chatu gildy (týká se všech druhů chatu, tedy i soukromého)*) či na TeamSpeaku , je Triáda oprávněna k tomuto opatření:

- Ten člen gildy, co ani po předchozím upozornění, kterýmkoliv oficírem Triády (bez rozdílu cechu), na své nevhodné chování (jednání, mluvu) s tímto nepřestane, bude pro zachování klidu a pořádku v gildě vyloučen bez možnosti budoucího návratu. Upozorněn bude pouze jednou, po druhém porušení následuje bez dalšího vyloučení. Upozornění může učinit kterýkoliv oficír bez rozdílu cechu. Oficír má mj. i povinnost dbát na pořádek a klid v gildě. V případě potřeby vhodným způsobem zasáhne.

-Zároveň s vyloučením z gildy bude tomuto hráči na TS3 udělen ban 24 hodin v případě, že bude navštěvovat společné místnosti patřící gildám AL a AR. Při opakovaných pokusech bude udělen permanentní ban.


*) Pro zamezení možných nepříjemných dohadů, je nutné, aby ten, co se cítí býti nevhodným chováním dotčen, doložil pořízenými screeny této konverzace.

***
Pevně doufáme, že k těmto opatřením nebude nutno přistupovat. Nemělo by se zapomínat, proč vlastně tuto hru hrajeme. Hlavně, že ji chceme hrát v klidu, máme mi jako relax a pro pohodu a ne pro nekonstruktivní hádky, slovní ataky, urážky či zesměšňování jeden druhého. Pokud má někdo zájem se takto nevhodně chovat, není pro něj v gildě místo a raději ať gildu opustí sám.


Triáda.
Copyright © 2012-2016
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.