Červen 2013

Informace k "Úplňkovému" eventu

29. června 2013 v 16:57 | Azachiel |  Eventy
Vážení,

Nová oblast Varholm by tu měla být stabilně. S každým úplňkem v měsíci se v tého oblasti na určitou dobu objeví lykani (vlkodlaci).

Lykani jsou imunní vůči normálním zásahům. Pro jejich poražení potřebujete "svitek moci stříbra". Ten získáte výměnou za esenci stříbra z mobbů v oblasti Varholm. Doplnění: raději si nechávejte i essku, viděl jsem video, kde lykany mlátil i s esskou a s aktivním svitkem.

Uvádím datumy, kdy by se měl úplňkový event objevit.

Úplňky dle lunárního kalendáře:
pozn. jestli bude rozhodující i čas nevím, raději ho uvádím.


22.7.2013 (20:15)
21.8.2013 (3:44)
19.9.2013 (13:12)
19.10.2013 (1:37)
17.11.2013 (16:15)
17.12.2013 (10:28)


Mapa Varholmu:


Znáš svět Durie?

25. června 2013 v 17:15 | Azachiel |  Akce
Vážení,

je to tady.

Právě začíná soutěž o TM.

Všichni ti, kteří se budou chtít této soutěže zúčastnit, budou muset procestovat všechny světy a nalézt níže uvedené výběry obrázků, kde byly pořízeny. Vězte, že obrázky jsou pořízeny z různých známých či méně známých koutů různých oblastí.

Pravidla soutěže

1) Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové gildy Atlantských lordů a Atlantské akademie
2) Soutěž je zahájena okamžikem jejího uveřejnění,
3) Soutěž je ukončena v okamžiku, kdy první tři hráči zašlou správně označené screeny (jak, vysvětleno níže) a oznámením o ukončení soutěže zde na blogu.
4) tento týden bude zveřejněno prvních 5 výběrů a další týden dalších 5 výběrů. Je v zájmu každého soutěžícího, aby pravidelně sledoval blog. Den a hodina uveřejnění druhé pětice obrázků bude náhodné.
5) Ten kdo nedodrží pokyny soutěže, bude ze soutěže vyloučen. Proto důsledně dbejte na přesně postupujte dle těchto pokynů.

K průběhu soutěže - pokyny:
1) Níže jsou uveřejněny obrázky (výběry ze screenů), které bude muset soutěžící nalézt
2) Soutěžící, který nalezne odpovídající oblast, provede screen obrazovky a označí místo, které se bude shodovat s předlohou. (označení nemusí být přesné, ale musí být takové, aby z něj bylo poznat, že hráč našel hledné místo). viz avízo o chystané soutěži. pozn. pokud soutěžící nalezne místo, které se bude shodovat s předlohou, avšak lokace pořízení bude jiná než originál screenu (např. z důvodu duplicity grafického zobrazení hry- že třeba ve hře může existovat více míst se stejným obrázkem) je rozhodující, kde byla předloha pořízena.
3) Soutěžící může svoje screeny poslat ve více emailech (např. z důvodu omezené kapacity emailu apod.), ale až po uveřejnění druhé pětice hledaných obrázků, tedy ve 27. týdnu (od 1.7. do 7.7.). Kdo pošle email s prvními pěti obrázky dříve, je ze soutěže vyloučen.
4) Svoje označené screeny posílejte na email atlantalord@seznam.cz
5) každý email bude vypadat následovně: v předmětu emailu uveďte: "Soutěž - Durie" (podle toho kolik emailu pošlete, doplntě o číslovku, např: "Soutěž - Durie 1", Soutěž - Durie 2", atd..), do textu emailu stačí, když napíšete pouze svůj nick a pozor!! členové gildy Atlantské akademie navíc uvedou informaci, že jsou z Atlantské akademie (např.: 0u0, Atlantská akademie), přílohou budou vložené vaše screeny.
6) Pozor! Každý Váš obrázek pojmenujte stejně jako je pojmenovaná předloha (tzn. výběr 1, výběr 2 atd) - jiné pojmenování znamená vyloučení ze soutěže. (vyloučení ze soutěže i v případě, kdy se Váš screen nepodaří zobrazit). Doporučený formát obrázku: .jpg, .gif, .bmp
7) Váš email (emaily) může celkem obsahovat pouze 10 obrázků, při jakékoli nesrovnalosti to bude znamenat vyloučení ze soutěže.
8) změny vyhrazeny
9) hodně štěstí

Výhra

Vyhrávají prví tři, kteří splní podmínky soutěže. Takže není jen rozhodující čas příchozího emailu.

1. výhra = 4000 temných mincí
2. výhra = 1500 temných mincí
3. výhra = 1500 temných mincí


A zde první pětice očekávaných obrázků Usmívající se

označení
obrázku obrázek (výběr z lokace)
výběr 1
výběr 2
výběr 3
výběr 4
výběr 5

Event - Úplněk

24. června 2013 v 18:26 Eventy
Další ochutnávka toho co nás čeká,10. 7. 2013 - Doplněno o věci pro Wary a Mágy


War


Mág


Soutěž - jak dobře znáte svět Durie

23. června 2013 v 18:33 | Azachiel |  Akce
Vážení,

mnozí si posteskli, že se nudí.

Tak je pro Vás připravena soutěž, která prověří, jak moc dobře znáte celý svět Durie - zákoutí, známé či méně známé cesty nebo místa.

Během příštího týdne bude zde na blogu uveřejněno celkem 10 výběrů z různých oblastí.

Vaším úkolem bude procestovat celý svět a tyto výběry (obrázky) nalézt.

Kdo jako první nalezne všech 10 míst vyhrává temné mince - první 3 hráči.

Zde malá ukázka jak to bude vypadat.


Zadání bude vypadat takto:

najdi, kde byl pořízen tento výběr

Vaším úkolem bude pořídit screen oblasti a označit místo, kde si myslíte, že byl výběr pořízen. Vaše označení nemusí být přesné jako je předloha. Musí být z něj ale patrné, že označuje správné místo.


takto Vámi označené screeny zašlete na email: atlantalord@seznam.cz

po ukončení soutěže budou uveřejněny originál obrázky, ze kterých byl výběr proveden. Asi takto:Prosím pozor!!!

Této soutěže se budou moci zúčastnit i členové naší sesterské gildy Atlantské akademie

Podmínky soutěže budou uveřejněny se začátkem soutěže během týdne.
Postupujte přesně jak bude uvedeno. Opak znamená vyloučení ze soutěže.
Vyhrát mohou tři hráči, kteří jako první odešlou email se správně označenými screeny.
výhra: 1. místo 4000 TM, 2. a 3. místo 1500 tm

Změny vyhrazeny.

Otázka zní, znáte dobře svět Durie? Usmívající se

Gnob

22. června 2013 v 9:45 Akce

Klikni a uvidíš co tentokrát Gnob přiveze

Gilda - vzájemné vztahy

22. června 2013 v 8:32 | Azachiel |  GILDA
Vážená gildo,

v minulých dnech proběhly jisté události, na které musí triáda reagovat. Zajisté jste zaregistrovali odchod několika členů gildy. Důvody, proč odešli jsou hlavním předmětem zásadního zásahu triády do chodu naší gildy.

Zajisté se všichni shodneme na tom, že DSO má být místem pohody, relaxu, uvolnění od každodenních povinností, které každý z nás má. Každý má své důvody proč tuto hru hraje, co ho k tomu vede apod. Byť se jedná o virtuální prostředí, i zde mohou vznikat (a vznikají) svým způsobem nová přátelství.
Jedná se o "komunitu" 50ti lidí, různého věku, pohlaví, vyznání, se společným zájmem hrát DSO. A aby tato komunita nějakým způsobem fungovala, musí být vždy přijata určitá pravidla, byť psaná či nepsaná, kteří musí všichni dodržovat. Nedodržování pravidel vede k nestabilizaci, k oslabování komunity, k anarchii a může vést až k rozpadu skupiny.

Určili jsme si a všichni souhlasili s určitými pravidly. V našem případě se jedná o "Kodex cti". Jak jsem již výše uvedl, jisté události nás přiměly k tomu, že se bude muset povědomí o Kodexu oprášit a blíže konkretizovat, co jaký bod znamená. Prosím, věnujte tomu svoji pozornost!

Proto mě velice mrzí, když se dozvídám, že se vlastní členové gildy mezi sebou osočují, slovně napadají, uráží (v souvislosti s arénou) z důvodu stylu hraní apod. To jestli si někdo při soubojích v arénách dopne nějaký ten buster, žrádlo, elík, je jeho věc. Pravidla hry to umožňují a každý má stejnou možnost využít těchto "výhod". Nesmí to být důvodem k rozepřím. Pozn.: Pokud by si to BP nepřál, těchto posilovačů by v arénách zakázal (toť můj názor). Jiná nastává v případě, že by nějaké "zvýhodnění" vyplývalo z nelegální činnosti (údajných cheatrs programů), to si myslím, že není možné.


Proto apeluji na všechny členy gildy:

přistupujte ke hře tak, že se jedná o druh zábavy a neosočujte se, neurážejte se mezi sebou,
pročtěte si doplněný kodex cti,
rozhodněte se, zda je to pro vás akceptovatelné a zda je ve Vašich silách tohoto závazku dostát.


Pro udržení dobré morálky v gildě bude triáda důsledněji dohlížet na chování členů gildy a dodržování stanovených pravidel.
Konkrétně to znamená:
- Dodržování kodexu cti
- dodržování pravidel, které si gilda odsouhlasila, zvolila apod. (např. jednotná barva pláště).

Stále platí - o důležitých záležitostech rozhoduje gilda hlasováním. Výsledky hlasování jsou závazné pro všechny.

Proto se rozhodněte!!!

Chcete nadále zůstat v této gildě a respektovat daná pravidla, vyplývající z Kodexu cti a gildovního hlasování?

Pokud ano, budu jen rád. Společně se budeme podílet na vytváření silné gildy. (to i znamená, že do konce června budou mít všici (bez výjimky) stejnou barvu pláště - indigo-.)


Pokud ne, máš možnost odejít z gildy bez nálepky dezertéra do konce měsíce června. (to znamená, kdo nebude mít stejnou barvu pláště, bude z gildy vyloučen).


Děkuji za Váš čas a za Vaše rozhodnutí.


PS: Všichni máte možnost se k tomuto vyjádřit, jak to vnímáte vy osobně. - DISKUZE OTEVŘENÁ (zde můžete diskutovat i o kodexu) Děkuji

Zkopírovaný, doplnění kodex cti:

Atlantští LORDI
Kodex cti válečníka
(doplnění upřesnění ze dne 22.6.2013)
Já, níže podepsaný bojovník, člen gildy "Atlantští Lordi", se zavazuji pokrevní přísahou vůči svým bratrům a sestrám, potomkům Atlantiďanů, že:

†.
budu bojovat čestně, dbát o dobré jméno gildy
našich předků (budu hrát fairplay),
(-nikdo nebude využívat nelegálních způsobů hraní hry DSO za použití údajných programů - pokud teda vůbec existují => v případě prokázání viny = vyloučení z gildy
-nikdo nebude používat vulgárních výrazů vůči cizím hráčům z jiných gildy aj. /mj. riskuje ban od moderátorů DSO/=>v případě prokázání viny = vyloučení z gildy)
††.
budu aktivním bojovníkem (nejlépe denně bojovat
za slávu a čest Atlantiďanů, pokud mi to okolnosti
dovolí- rodinné, pracovní, studijní aj.)
(-aktivním hraním se skutečně rozumí každodenní hraní. Někdo hraje v dopoledních, někdo v odpoledních hodinách, v pořádku. Každý by se měl snažit hrát, jak jen mu to jeho osobní okolnoti dovolí. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je nanejvíš vhodné o své neaktivitě informovat Triádu, nejlépe emailem. Dlouhodobá nepřítomnost tak bude omluvena a nehrozí vyloučení z gildy pro pasivitu. Pozn.: někteří již tak učinili, omluvili se za nepřítomnost. => Dlouhodobá neomluvená nepřítomnost vede k vyloučení z gildy)
†††.
má loajalita patří jen a výhradně této gildě. Beru na vědomí, že odchod z gildy bude posuzován jako zrada vůči národu Atlantiďanů a členům gildy a veškeré dědičné tituly mi budou bez náhrady odňaty,
(-loajální = oddaný, věrný, poctivý, upřímný, člověk, který vás nezklame a bude vždy při vás ať se děje cokoli. K tomuto se i váže slušnost => v případě prokázání viny (nadávky, osočování aj.) = vyloučení z gildy. Loajalita k gildě jako celku a protože gildu tvoří jednotlivci, tak i k jednotlivcům. Nejsou možnosti jak zabránit tomu, aby členové hned neopuštěli gildu, jakmile dosáhnou, za pomoci ostatních, u své postavy vrcholu. Je to o charakteru každého jedince, sedícího na druhé straně za PC. Nelze to ani zjistit při náboru nového člena do gildy. Ruku na srdce. V případě, odchodu z gildy = minimálně vysloužení ignorace hráče. K tomuto bodu patří i respektování pravidel, které si gilda zvolila, odhlasovala apod. /např. jednotná barva pláště, kterou si gilda zvolila hlasováním/ => Nerespoktování pravidel, přijatých většinou hlasů = vyloučení z gildy)
V.
budu upřednostňovat zájmy gildy před ostatními
bojovníky světa Durie. (tzn. nejprve se poohlédnu
po pomoci nebo nabídnu pomoc v rámci gildy nebo sesterské gildy, teprve pak požádám o pomoc nebo nabídnu svoje služby jinému),
(v praxi to vypadá tak, že když se zakládá skupina, nejprve se člen zeptá uvnitř gildy, pokud nikdo neprojeví zájem, pak se poohlédne po členech sesterské gildy "Atlantské akademie" a pokud ani tam nikdo neprojeví zájem, poohlédne se po gildách v alianci /v současné době gildy WhiteWalkers (WW)/, pokud ani zde se nepodaří doplnit stav skupiny, tak teprve potom se lze poohlédnout po jiných hráčích "cizácích". NEBO v případech, kdy je již skupina složena a hráč gildy projeví zájem o danou lokaci /lokací je myšlena oblast, kde se právě skupina nachází/ a ve vytvořené skupině se nachází "cizák", vedoucí skupiny vymění "cizáka" za člena gildy (popř. člena akademie nebo alianční gildy WW). V duchu fairplay, tak učiní po dokončení dané lokace s vysvětlením proč tak činí.)
V.
budu v rámci svých možností a schopností pomáhat
svým bratrům a sestrám z gildy v jejich postupu
k dosažení titulu nejlepšího bojovníka světa Durie,
(obdobně viz bod III. a IV. Neznamená to však otročit, každý má nějaký úkol, který potřebuje splnit nebo něčeho dosáhnout. Jsou však okamžiky, kdy se neví do čeho píchnout. Někteří jedinci pomáhají na úkor svých potřeb. Jinak je to více či méně o charakteru hráče. V gildě je několik jedinců, kteří bez váhání pomáhají druhým v postupu. Těm patří minimálně velké dík. Dotyční vědí o kom mluvím. Je pak smutné být svědkem toho, když se někomu pomůže v postupu a ten pak naše řady opustí. Ale s tím se asi nedá nic dělat, vždy budou altruisté vs. sobci a vyčůránci)
V†.
beru na vědomí, že podle toho, do jakého cechu
patřím, mám svého velitele, na kterého se, v případě
řešení mých problémů, obrátím. Budu respektovat
jeho rozhodnutí,
(Konkrétně, warové se obrací na Renectona, mágové na Propustila, rangeři na Azachiela. K tomuto bodu snad není co dodat)
V††.
budu pravidelně sledovat dění v naší gildě (webové
stránky), abych nepropásl důležité zprávy,
(no comment)Copyright © 2012-2016
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.