Září 2013

Volba hymny gildy Atlantských Rytířů

30. září 2013 v 18:06

Určeno pro gildu Atlantských Rytířů


Vážení rytíři,

níže máte uvedeny 4 finálové skladby, které jste nominovali do výběru pro volbu Vaší gildovní hymny.
Volte uvážlivě, vítězná skladba se stane Vaší oficiální hymnou. Zvolená hymna by měla reprezentovat Vaši gidlu.

K samotnému hlasování:

zde máte 4 skladby


Každý člen gildy provede svoji volbu tak, že do komentáře pod tento příspěvek napíše číslo skladby, které dává svůj hlas.
Člen gildy může hlasovat pouze pro jednu skladbu (v případě, že do hlasování napíše dvě a více voleb, rozhodující pro hlasování bude to číslo, které bude napsáno jako první).

Hlasovat mohou pouze členové gildy Atlantských rytířů.

Hlasování probíhá od uveřejnění této výzvy do 5.10.2013 do 19:00 hod.

Event - Helionské hry II

27. září 2013 v 16:23 Eventy

lze získat až 600 drakenů

Pravidla pro přijetí hráčů a povinnosti členů gildy Atlantští Rytíři

20. září 2013 v 10:57 | 0u0

Atlantští RytířiZavedení pravidel pro přijetí nových členů a stanovení povinností pro stávající členy gildy

(platné od 20.7.2014)


S platností od 20.7.2014, dochází ke změně podmínek pro přijetí nových členů do gildy. Níže uvedené podmínky neplatí pro stávající členy gildy. Měly by být však motivací pro co nejrychlejší dosažení těchto minimálních požadavků.


Vždy bude probíhat dvoukolové "výběrové řízení - nábor".

První kolo je pasivního charakteru- jedná se o splnění minimálních požadavků na postavu. Viz níže


Druhé kolo je aktivního charakteru- jedná se o pořízení povinných screenů postavy (tři obrázky), spolu s tímto uchazeč napíše svoji motivaci (důvod jeho přání vstoupit do gildy AR apod.) a pak bude na rozhodnutí každého z velitelů daného cechu, jak si uchazeče vyzkouší v boji (v aréně, v PVE oblasti).


PRVNÍ kolo výběru


Hodnoty potřebné pro vstup do gildy Atlantští Rytíři (od 20.7.2014):


1) PvP hodnost

minimální hodnost HORLIVÝ CENTURION

2) Plášť moci

nově příchozí již musí mít splněn 25lvl ve znalostech

3) Výkonnost

nově příchozí musí mít v talentech výkonnosti minimálně lvl 32 (odpovídá hodnosti)

4) Výbava zbroje = všechno legendární zbroj, nejlépe unikáty.

5) Jelikož jsme československá gilda, musí být CZ nebo SK

6) Minimální věk 18+ let

7) Musí být aktivní hráč, tzn., že nebude hrát "včera odpoledne a za týden v sobotu"

8) Povinnost mít nainstalovaný komunikační program TeamSpeak3 - připravený k používání

9) LvL postavy 39


Pozn.:

Je na rozhodnutí vedení gildy jako celku, zda bude uchazeči o vstup do gildy udělena výjimka, pokud by nesplňoval některou z výše uvedených hodnot.

Druhé kolo výběru

Postupuj přesně podle těchto instrukcí!!!
1) pořiď 3 základní screeny. Pamatuj, že není dovoleno obrázek nějak upravovat či pozměňovat. Důležité také je, aby na screenu byl vidět: datum a číslo posledního patche (na levé straně) a datum a čas na windowsácké liště (na pravé straně - viz červeně označeno).
První screen je postava z úvodního přihlášení do hry, viz obrázek

Druhý a třetí screen bude snímek postavy a informací o postavě včetně bojových statistik. Opět platí, žádné úpravy snímků (musí se jednat o kompletní snímek celého prostoru obrazovky!)Opět je důležité, aby byl na screenu vidět: datum a číslo posledního patche (na levé straně) a datum a čas na windowsácké liště (na pravé straně - viz červeně označeno).

2. tyto tři screeny pošli jako přílohu na náš gildovní email: atlantalord@seznam.cz

Dále do emailu připoj svoje zdůvodnění, proč se chceš přidat do gildy Atlantští Rytíři, co tě k tomu vede, jakou máš motivaci. Napiš pár řádků o sobě, jako o hráči, jak často hraješ, v jaké denní době, jak dlouho, kolik ti je let, co můžeš gildě nabídnout, co naopak od gildy očekáváš apod.
Protože v současné době lze měnit jména postav, napiš zda je toto tvé původní jméno (nick), či je změněno a z jakého důvodu. Dále uveď, v jakých si byl gildách, proč si z nich odešel apod.
Čím více o sobě napíšeš, tím více se mohou zvýšit šance na tvoje přijetí do gildy. Proto si dej záležet. Je to jen na tobě.

Pak vyčkej, až se ti ozve příslušný oficír.

3. Až bude velitel příslušného cechu ve hře online a ty též, bude tě kontaktovat a bude požadovat tvoji přítomnost na teamspeak3 (TS3).
Proto na to buď připravený a teamspeak si nainstaluj předem.
Najdeš nás na serveru: ts.gather.sk:9988 server password: aurora.

Jak naistalovat TS3 najdeš zde na blogu nebo na webu.

4. Bude na rozhodnutí velitele daného cechu, jak si tě vyzkouší. Zda v otevřeném boji v aréně nebo v na PVE oblasti nebo obojí. Po této zkoušce (délka zkoušky je veliteli cechu) se rozhodne, zda ti pošle pozvánku do gildy nebo ne (nemusí ti ji poslat hned, počítej s tím!).
Měj také na paměti, že pokud budeš do gildy přijat, budeš po nějakou dobu pod větším drobnohledem (délka doby je z pochopitelných důvodů neuveřejněna). Jak jsem již výše psal, jsme výběrovou gildou. Bude na veliteli daného cechu, zda tě z gildy vyloučí nebo si vybuduješ místo mezi námi.

Pro úplnost věci:
velitelem cechu rangerů šmoulacz1,
velitelem cechu warů je AdinczRenecton,
velitelem cechu kouzelníků je Dobrodej87,
velitelem cechu trpaslíků je Tirannus.
Konzulem pro věci vnitřní, diplomatické a informační je oficír mág Ife.

!!!Pamatuj, v případě, že nás uvedeš v omyl, na základě kterého bys byl přijat do gildy, bude to pro tebe znamenat automatickou letenku z gildy a vysloužení si místa na blacklistu jako podvodník!!!


Když se staneš členem gildy Atlantští Rytíři

1) na blogu pod odkazem "Gilda" se seznam s kodexem cti. Pokud vnitřně nesouhlasíš s obsahem kodexu vystup z gildy. Kodex je ve své podstatě závazný pro všechny gildy v Atlantské alianci.

2) členové gildy mají jednotnou barvu pláště. Zvolenou barvou je šeříkově fialová. Plášť si co nejdříve touto barvou označ. Nemáš-li dostatek temných mincí, na nic nečekej a nafarmi.
3) pro komunikaci s ostatními členy gildy používej převážně TS3.

4) Každý člen musí alespoň jednou denně navštívit libovolný druh arény (1v1, 3v3, 5v5 nebo 6v6). Tato povinnost se vztahuje i po dobu konání eventů, gildovních akci, či soutěží. Při nesplnění této povinnosti je akceptována pouze hlášená dlouhodobá nepřítomnost hráče (omluva z rodinných, pracovních, studijních aj. povinností).

Tímto však není dotčena povinnost, která stále platí, nahrát v arénách za týden minimální počet bodů slávy (5000 BS).

K povinnosti chodit arénu s nahráním min. 5000 bodů slávy - čím vyšší talent výkonnosti, tím lepší bojovník i v oblasti PvE. O tom není pochyb. V gildě je nastavena povinnost splnit za týden 5000 bodů slávy a jedinou omluvou pro "úplné vypuštění" arény jsou eventy a akce ve hře. Platí, že:

a) Minimální počet bodů slávy za týden (počítáno od soboty do soboty- tudíž týden pro tyto účely je počítán > NE, PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO) je 5000, tj. za každý den cca 714 bodů slávy

b) V případě, že v daném týdnu se bude konat event, dny, po které bude event probíhat, budou omluveny. Platí i pro dny, kdy event. začíná a končí (příklad: event začíná v pondělí od 12:00 a končí ve čtvrtek ve 12:00, tzn. že za pondělí, úterý, středa a čtvrtek je hráč omluven, v aréně nahraje jen za neděli, pátek a sobotu celkem 2142)

c) Obdobně to platí, bude-li pro gildu probíhat nějaká akce mino event (např. gildovní soutěže, či jiné gildovní akce). Pro informovanost všech členů, vždy tuto informaci vedení uvede do opakující se gildovní zprávy nebo na blogu gildy (vždy uvede začátek a konec akce).


Sdělení


"Rytíři,

nyní bych Vám rád objasnil zavedení 5000 bodů slávy v aréně.
Důvod je to v celku jednoduchý a logický. Hra, které se zde věnujeme, je hra bojová a aréna je její nezbytnou součástí. Nemluvě o tom, že body slávy přeměněné v lvl výkonnosti posilují každého z nás a tedy i gildu.
Tím, že se v aréně budeme více pohybovat, gildu zviditelníme a tím pádem se stane i atraktivnější pro nezařazené hráče (bez gildy), kteří mohou naše řady posílit.
Nezapomínejte ani na Atlantské Lordy, kteří když doplňují své řady, jistě se raději rozhodnou pro zkušené bojovníky (jak jistě víte, jejich první zájem vede k nám).
Dalším důvodem je kontrola aktivity každého z vás. Nemohu zde trávit celý den, a tak když si na konci týdne otevřu žebříček (přátele) bude mi hned jasné jak dodržujeme své povinnosti aktivity.
Jedinou omluvou pro "úplné vypuštění" arény budou eventy a akce ve hře."

Oficír Tirannus
Patch 110

19. září 2013 v 10:43 Patch

Patch 110

Ve zkratce
Verze 110 přináší především vylepšení a opravy.

Technická aktualizace
Verze 110 přináší vylepšení, opravy a mimo jiné také duhového jednorožce, kterého si můžete od teď pořídit u krotitele Grizmeka.

Nové funkce
● Krotitel Grizmek rozšířil svou nabídku jízdních zvířat o jednorožce, kteří jsou ihned k mání, stejně jako ostatni mounti. Kromě toho jsme snížili ceny určitých předmětů a sjednotili styly ikon.
● V obchodě v kategorii Balíčky nyní najdete nové nabídky. Skříňky s drahokamy jsou nyní dostupné i v balíčcích po 10.

Důležité změny
● Statistiky monster v dungeonech mezisvěta byly upraveny:

○ Síla monster a četnost/kvalita z nich vypadnuvších předmětů se opět oblast od oblasti zvyšuje, jak tomu bylo před verzí 109. To znamená, že monstra v říši mrtvých a v Kingshillu byla výrazně oslabena. Na druhou stranu monstra obývající Věž kultistů jsou nyní o něco silnější než dříve.
○ Všichni šampióni a střední bossové v mezisvětě mají nyní podstatně méně bodů života (i zde se obtížnost oblast od oblasti zvyšuje).
○ Body života iluzí Khalys byly sníženy.
○ Body života Mortise a jeho bodyguardů byly sníženy.

● Řazení balíčků v obchodě bylo upraveno a skříňky s drahokamy lze nyní kupovat v balíčcích po 10.

Vybrané opravy
● Monstra v mezisvětě se již kompletně neuzdravují, když se počet hráčů ve skupině zvýší (např. když se hráč vrátí po oživení).
● Odolnosti monster s přizpůsobujícími se levely opět fungují, jak by měly (vůči kouzlům jako ohnivá koule, úder blesku nebo řetězový blesk), a mohou být sníženy prostřednictvím schopností jako vortex nebo železné čelo.
● Nápovědy pro mapu mezisvěta nyní uvádí správné rozsahy levelů.
● Ohnivé aury a exploze u šampiónů v mezisvětě byly upraveny, aby ubíraly správný počet bodů života.
● Nápověda ke svitku teleportace do Jarlshofnu, který hráči obdrží od prostřednictvím Ammonova dialogu, byla opravena.
● Úkol "Tajný projekt (6/6)" může být nyní v případě selhání nebo zrušení opětovně přijat.
● Šance na vypadnutí úkolových předmětů a kořisti z nepřátel při plnění opakovatelných úkolů "Pradávný spor (op)" a "Pivo nepřítele (op)" byly opraveny.
● Nesprávná chybová hlášení týkající se registrace do zápasu skupin byla odstraněna.
● Problémy, kdy se nepřátelé po oživení materializovali mimo váš dosah nebo vbíhali do překážek, kde na ně nebylo možné zaútočit, by se již neměly objevovat.


Dodatečné informace o dungeonech mezisvěta:
Monstra v mezisvětě byla navržena pro skupiny 3-5 hráčů. Jejich level se vždy shoduje s levelem nejzkušenějšího hráče ve skupině a za každého dalšího hráče obdrží menší silový bonus. Tyto silové bonusy začínají na úrovni odpovídající skupině 3 hráčů a končí na úrovni odpovídající skupině 5 hráčů. Systém byl navržen tak, aby větší skupiny měly s nepřáteli v mezisvětě o něco snazší práci než menší skupiny. Jakmile vaše skupina porazí monstrum v mezisvětě, všichni její hráči obdrží zkušenost a předměty bez jakýchkoli odpočtů.

Známé problémy:

Lokalilzace
· Kromě němčiny, všechny ostatní jazyky zobrazují popisky cest na hrdinské mapě jako zástupný text.

Úkol
· Úkol Držení země (Hold ground quest) může být spouštěn najednou vícekrát.

Vzhůru za dobrodružstvím, hrdinové Durie!
Aktualizace kontaktů/ údajů

17. září 2013 v 8:23 | Azachiel |  SDĚLENÍ - ČTI !!!
Vážení členové gildy,

věnujte tomuto svoji pozornost.

Prosvím VŠECHNY členy, aby na gildovní email: atlantalord@seznam.cz poslali svůj email, který bude sloužit ke komunikaci mezi mnou a vámi.

Setkávám se s tím, že někteří mi píšou úplně z jiných emailů, než z těch, které poskytli při přijetí do gildy. Vzniká pak zmatek. Nebo se mi emaily vrací jako nedoručitelné např. z důvodu přeplněné schránky nebo že email neexistuje.

Proto pošlete email, na kterém jste k zastižení, který běžně využíváte nebo email, který máte zřízen jen pro potřeby DSO, ale hlavně tento email používejte pro komunikaci se mnou. Nyní budu aktualizovat kontakty v adresáři, proto tato výzva. (kdo tak neučiní, je jen sám proti sobě, páč se mu nedostanou zajímavé informace)

Ještě jedna prosba. Podepisujte se nickem prosím, podle emailovky skutečně nepoznám kdo mi píše a složitě musím po tom pátrat. Děkuji.

ZMĚNA SERVERU PRO TEAMSPEAK3


Provozovatel TS3 musel změnit server.

Zde máte návod, jak změnit server adress. Heslo zůstává stejné.


kliknete na připojit a do políčka server adress napíšte místo čísel: ts.haxzone.cz. dáte připojit.

nebo to můžete změnit přímo zde v manager server

změníte v řádku IP adresa a potvrdíte tlačítkem apply.Online status

15. září 2013 v 19:54 | Azachiel |  SDĚLENÍ - ČTI !!!
Vážení,
po dobu jedno týdne, od 9.9. do 15.9.2013 byl sledován "online status" jednotlivých členů.
Pro Vaši informaci, nejedná se o 100% údaje, proto je nutné, brát je s určitou rezervou. Data byla pořizována v době, kdy jsem byl sám ve hře online. Tedy nepravidelně. Přes dopolední čas, kdy jsem byl v práci, mi pomáhal jeden z vás.
Nicméně níže uvedený graf zobrazuje, jak jsou jednotlivý členové aktivní.
Pro představu:
1den = 14%, 2den = 29%, 3den = 43%, 4den = 57%, 5den = 71%, 6den = 86%, 7den = 100% účast ve hře.
Nyní k členům s žádnou či nízkou účastí.
V kodex se člen zavazuje k aktivní účasti ve hře. To, že se nepřihlásí vůbec, nebo jen jednou za týden, Toto skutečně nemohu považovat za aktivní hraní. Dále je v kodexu uvedeno, že pokud z nějakých důvodů nemůžu být ve hře přítomen, stačí napsat eamil - informovat o své neaktivitě. Tak to udělal i Mejstr, tudíž nebude vyřazen.
Stává se, že někteří z vás, mě informují o své neaktivitě přímo ve hře. Na to vám odpovídám "napište mi to do mejlu". Jsem jen taky člověk a zapomínám. Pokud tak někdo neučinil, uškodí si jen on sám.
Členové s nulovou účastí (bez omluvy) budou s okamžitou platností vyřazeni z gildy.
Pokud někdo víte, že dotyční byli online, sdělte mi to (opakuji, že nejsme ve hře přítomen 24 hodin denně, proto jsem je nemusel zaregistrovat). Vyražení mě mohou kontaktovat a neprávem vyraženi, budou vzati zpět.
Dále. U členů k oranžové značce je jejich setrvání v gildě na pováženou. Určite budou více sledováni a po nějaké době se Triáda rozhodne zda dotyční zůstanou nebo opustí naše řady. Opět platí, že mohou poslat email a vysvětlit svoji nízkou účast ve hře. U členů k modré značce je situace podobná, ale o něco lepší.
Můžete diskutovat.
Copyright © 2012-2016
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.