Březen 2014

Prezentace naší gildy

29. března 2014 v 14:54 | Azachiel |  GILDA
Děkuji všem, co se podíleli na přípravě tohoto videa.Úkol - "Smrtelný nesmrtelným" - ukončení

21. března 2014 v 20:38 | Azachiel |  Akce
Vážení.

Soutěž "Smrtelný nesmrtelným" skončila.

Ranger Jochycz dnes splnil zadání soutěže a ochránil hříšníka na cestě k Okeanovi.

Náleží mu odměna ve výši 8.500 TM

Gratuluji.

Vyjádření

19. března 2014 v 18:07 | Azachiel |  SDĚLENÍ - ČTI !!!

Rozhodl jsem se zareagovat na prostoduché komentáře, které se zde na blogu snaží uveřejňovat nějaký jedinec (či jedinci), který na sebe nezanechá kontakt. Protože navštěvuje tyto stránky, může si to přečíst zde.

Netuším co se mu v hlavě děje, proč tak činí, co ho k tomu vede. Vím, že jeho počínání je naprosto zbytečné hned z několika důvodů:

  1. Veškeré příspěvky, které nepochází od členů gildy AL a AR jsou mazány (tato informace je mj. uvedena v záhlaví tohoto blogu).
  2. Rádoby urážlivé komentáře zaměřující se na moji sexuální orientaci jsou v prvé řadě směšné, spíše zesměšňují autora těchto textů a v druhé řadě prozrazují úroveň jeho inteligence. Něco podobného mě nemůže absolutně urazit, neboť se řídím heslem: "Blbec mě neurazí a inteligent si to nedovolí"
  3. Jestli tímto chce dát všem na vědomí, jaká je moje sexuální orientace, tak je to také zbytečné. Já se tím netajím, když se někdo zeptá, povím. Já s tím problém nemám. Zda ho má někdo jiný, je to jeho věc.
  4. Protože se jedná o anonymní výkřiky do prázdna, nemůže očekávat adresnou odpověď. Proto znovu opakuji, veškeré pokusy o zviditelnění se jsou marné. Pokud dotyčný má potřebu ventilovat svoje myšlenkové pochody, nechť si založí vlastní blog, kde může nechat průchod svým myšlenkám a rozvíjet je nekonečným způsobem. Jestli má dotyčný potřebu řešit moji sexuální orientaci, nabízím mu, že mě může kontaktovat na TSku nebo emailem na atlantalord@seznam.cz, ať tím zde neobtěžuje ostatní návštěvníky blogu.

Snad jsem to napsal srozumitelně a již bych se nechtěl k této záležitosti vracet. Tímto to považuji za uzavřené.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

Sraz - mimogildovní účastníci

18. března 2014 v 16:43 SDĚLENÍ - ČTI !!!
Vážení,

v souvislosti s připravovaným srazem se na mě obrátilo pár hráčů, že by chtěli vzít na sraz i svůj doprovod (pro představu -manželku, partnerku, atd.).

Nechci a nebudu o tomto rozhodovat sám. Je to náš společný sraz a proto bych uvítal, abste se k tomu každý vyjádřil. Jako vždy, zařídíme se dle vetšiny. Času není nazbyt, prosím neotálejte s Vaším názorem a také s Vaším vyjádřením zda se srazu zúčastníte či nikoli. Informace jste všichni obdrželi emailem. Kdo ne, napište mi, přepošlu.

Můj názor na věc znáte.

Co Vy, jaký je váš názor? Děkuji.

Úkol "Smrtelný nesmrtelným" - zadání

17. března 2014 v 12:20 | Azachiel |  Akce
Vážení,

Skirnir promluvil a posílá svoje svitky s popisem úkolů, které musí odvážlivec splnit.
Hodně štěstí.

Podmínky soutěže:

1) soutěže se může zúčastnit pouze člen gildy Atlantští LORDI a Atlantští Rytíři

Soutěž začíná uveřejněnín tohoto zadání na blogu a končí 23.3.2014 nebo splněním úkolů.

2) Vyhrává první kdo správně splní všech 5 úkolů a doprovodí postavu před boha Okeana

3) hráč musí pro splnění úkolů:
a) správně určit místo
b) správně určit čas
c) správně určit postavu v daném místě a čase (postava v určený čas bude na místě čekat jen po dobu 15minut - po dobu konání soutěže) a to tak, že po napsání "hesla" do chatu (šeptem) se mu dostane patřičné odpovědi.
d) Pak pozve danou postavu do skupiny a jejím dalším úkolem bude tuto postavu při cestě za Okeanem chránit.
e) Aby ona postava mohla před Okeana předstoupit, musí mu postava donést vzácný dar - kde ho získat je uvedeno v zadání.

Hráč nesmí dopustit, aby doprovázená postava zemřela, musí jí ochránit. v případě, že postava zemře, tím končí plnění úkolů pro daný den a druhý den se vše opakuje znovu se vším všudy.

4) Kdo splní daný úkol - vyhrává a úkol končí - podařilo se dotyčného doprovodit před Okeana, který mu udělí milost a učiní ho nesmrtelným v jeho řadách válečníků.
8.500 temných mincí
Vítěz je jen jeden.

Hodně štěstí.

Úkol - smrtelný nesmrtelným

16. března 2014 v 14:22 | Azachiel |  Akce

Vážení členové gild AL a AR,

Byli jsme opět osloveni Skyrnirem Pravdozpytcem v záležitosti velkého významu. Měl vidění, ve kterém mu samotný bůh Okean v náznacích ukázal úkol, který by měl být splněn, aby boží legie měly v boji se zlem převahu. Bližší informace zatím nesdělil, prý až bude správný čas.


Vyhledejte tedy Skyrnira a vyčkejte jeho pokynů.

Jediné co lze k tomuto úkolu sdělit je, že to nebude lehké, ale odměna příjemná.INFO k plánovanému srazu

15. března 2014 v 10:50 SDĚLENÍ - ČTI !!!
Vážení,

Obdrželi jste email se základními informacemi o plánovaném srazu.


Veškerá komunikace ve věci plánovaného srazu bude od tohoto okamžiku probíhat prostřednictvím emailů.

Obracím se na ty, kterým email nepřišel nebo nemám na ně kontakt (to převážně z řad členů gildy Atlantští Rytíři) a chtějí se společného srazu také zúčastnit - pošlete mi na email: atlantalord@seznam.cz na sebe mejl, co nejdříve, prosím.
Do emailu nezapomeňte napsat svůj nick ve hře

Základní info o srazu:
Sraz se bude konat v Brně dne 27.6.2014 - více info emailem.

Atlantští Rytíři – záležitosti minulých dní - rozhodnutí

14. března 2014 v 16:27 | Triáda

Předem chceme poděkovat těm, kteří využili možnosti a zaslali svoje vyjádření, svůj pohled na věc k záležitostem, které se nedávno v gildě odehrály.

Po pečlivém přečtení a zamyšlení se nad celou situací můžeme konstatovat toto:

Gilda Atlantští Rytíři (AR) je sesterskou gildou Atlantských LORDŮ (AL). Kdysi dávno vznikla pod názvem Atlantská akademie s prvotním cílem být "předvstupem" do AL. Tato gilda, před vstupem oficíra 0u0, žila vlastním nekontrolovatelným životem, hráči v ní byli neaktivní a gilda jako taková upadala. Příchodem 0u0 se situace začala pomalu měnit. Svým aktivním a progildovním přístupem byl jmenován jediným oficírem gildy a pověřen jejím vedením. Z pasivní a méně známé gildy se časem stala aktivní a známá gilda. Tato postupná změna si vyžádala i změnu názvu gildy na AR. Změnil se i přístup k této gildě, jejíž hlavním cílem již není být "béčkovou" gildou, jakousi školkou pro budoucí členy AL, ale sesterskou gildou AL, kde si navzájem obě gildy vypomáhají. AR je gilda založenou gildou AL, proto vybraní členové se statutem oficíra jsou pověřeni vedením této gildy. Protože se jedná o sesterskou gildu, je gilda AR ve všech směrech upřednostňována před ostatními. Ať se jedná o společné plnění úkolů, eventů, arén, soutěží pro členy obou gild, ale také přednostní právo při náboru do gildy AL. Je na členovi AR a jeho svobodném rozhodnutí, zda zůstane ve stávající gildě nebo využije možnosti vstupu do gildy AL. Tyto přestupy nemůže mít nikdo nikomu za zlé. To samé se děje i v jiných gildách a naše dvě nejsou výjimkou.

Stejně jako gilda AL tak i AR si odhlasovala povinnost členů míti stejnou barvu pláště. Dále si pak gildy stanovily jistá pravidla, která se snaží všichni členové dodržovat, obzvlášť oficíři. Je vskutku na každém zda tyto pravidla bude akceptovat či nikoli a proto má možnost, v případě zájmu o vstup do gild, se s nimi předem seznámit. Bylo již mnoho napsáno o smyslu našeho "Kodexu cti", proto to zde nebudu široce rozebírat. Musím jen podotknout, že se nejedná o nic jiného, než o slušné chování mezi svými druhy v gildě, že se nejedná o nic jiného, než že by měl pomáhat svým druhům v gildě a ne, jen když on sám potřebuje apod.. Mělo by se jednat o pomoc, podporu, jakousi solidaritu. Komu je toto cizí, nikdy nemůže do kolektivu zapadnout. Pro tyto solitéry není v gildách AL a AR místo, jakože našimi gildami takový hráči prošli, kdy se potřebovali jen ukázat, předvést a nic z toho. Pro tyto hráče jsou jiné gildy, kam s určitostí zapadnou.

Co se týče gildy AR a jak bylo výše zmíněno, pověřen vedením byl tehdy člen 0u0 (nyní i pod jménem Prďuch), pro svoje dovednosti a aktivní přístup ke hře mu byla dána plná důvěra při vedení a rozhodování v gildě AR s tím, že zásadní otázky vedení gildy budou diskutovány s vedením AL. V současné době platí v AR jistá pravidla, kterými je člen AR vázán. Dodržování těchto pravidel kontrolují oficíři jednotlivých cechů.

Z obdržených ohlasů k situaci, která u AR nedávno nastala, nelze říci, že by se mělo jednat z pozice oficírů k jakési "šikaně" či k diktátorskému přístupu. Oficírům je známo, že mají ctít dobré jméno gildy, dbát o něj a zachovávat principy demokratického vedení. Všichni členové (včetně oficírů) by měli být seznámeni s "Kodexem cti" a snažit se ho dodržovat. Jestli byli někteří členové z gildy vyhození pro urážení, zesměšňování hráčů, nevhodného napadání oficírů, byl Kodex porušen a takový člen mohl být z řad AR vyloučen. Pokud byl některý člen pasivní, hrál minimálně- jedná se o porušení Kodexu a mohl být také vyloučen. Stane-li se nějakým nedopatřením (omylem, šumem v komunikaci), že byl některý člen vyloučen, ale ten svoji neaktivitu předem omluvil, musí být vzat zpět.

Dalším svárem, který mj. zapříčinil onu rozepři, byl nedodržený stanovený limit bodů slávy z arény, kdy ono nedodržení bylo důvodem pro vyloučení některých členů. Namítalo se, že v době konání eventů je neúčast v arénách omluvena. Emotivní jednání jak členů, tak i oficírů vedlo k dalšímu odchodu členů byť "dobrovolným" odchodem nebo vyhozením z gildy.

Pro zachování pokojného stavu a do doby nápravy, bylo všem oficírům odňato pověření vedení gildy společně se statutem oficíra a po nezbytně nutnou dobu byl prozatímním vedením pověřen člen gildy AL.


Po vyhodnocení všech došlých ohlasů a rozprav s "ex-oficíry" došla Triáda k tomuto rozhodnutí:


Pověřené vedení gildy AR zásadním způsobem nepochybilo při vyloučení členů, kteří se nevhodně chovali. V případě vyloučení omluveného člena došlo k určitému pochybení, které bylo ovšem záhy napraveno. Dle našeho názoru mohla býti celá záležitost řešena diplomatičtější cestou.

Triáda navrací statut oficíra těmto členům gildy AR:

Adincz, Kaspy23, Dobroděj87, Ife, Šmoulacz, 0u0/Prďuch

A apeluje na oficíry, aby sporné případy vždy řešili s chladnou hlavou, nenechali se vyprovokovat a případné schylování se k hádkám, diplomaticky ukončili.

Oficíři by měli dbát na to, aby v gildě panovala přátelská a klidná atmosféra, aby členové zde byli spokojeni. Některé situace si žádají zvýšenou trpělivost a jistou dávku porozumění a tolerance. V neposlední řadě se nesmí zapomínat, že se stále jen jedná o hru a také k tomu tak přistupovat. Všichni to tu hrajeme pro zábavu a relax.


Aby se v budoucnu podobné situace eliminovaly, popř. vůbec nebyly, rozhodla Triáda o těchto opatřeních, které budou závazná jak pro členy gildy AR tak i pro oficíry:
1. Přijímání členů do gildy - plně v kompetenci pověřených oficírů dle vnitřního uspořádání, tj.

War - Adincz , Kaspy23

Mág - Dobroděj87 , Ife

Ranger - šmoulacz ,

Trpaslík - Prďuch ,

2. Vyloučení členů z gildy - vždy s vědomím vedení gildy AL. Tzn., že:

a) návrhy na vyloučení členů z gildy AR z důvodu jejich neaktivity, oficíři společně projednají a odhlasují (v případě nerozhodného hlasování osloví k vyjádření Triádu AL - ta bude mít v tomto hlasování jeden hlas), je vhodné tak činit veřejně na gildovním chatu. O výsledku následně informují Triádu AL (písemně na gildovní email atlantalord@seznam.cz).

b) Návrhy na vyloučení členů z gildy AR z důvodu porušování "Kodexu" - nevhodného chování apod., bude řešeno obdobně jako v předchozím bodě.

3. Zásadní změny, návrhy v rámci gildy - jelikož gilda AR byla založena vedením gildy AL - vždy s vědomím Triády

4. K povinnosti chodit arénu s nahráním min. 5000 bodů slávy - čím vyšší talent výkonnosti, tím lepší bojovník i v oblasti PvE. O tom není pochyb. V gildě je nastavena povinnost splnit za týden 5000 bodů slávy a jedinou omluvou pro "úplné vypuštění" arény jsou eventy a akce ve hře. Na základě této obecné formulace muselo dojít k jedné z rozepří. Proto povinnost splnit stanovený počet bodů slávy bude nyní upřesněn:

a) Minimální počet bodů slávy za týden (počítáno od soboty do soboty- tudíž týden pro tyto účely je počítán > NE, PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO) je 5000, tj. za každý den cca 714 bodů slávy

b) V případě, že v daném týdnu se bude konat event, dny, po které bude event probíhat, budou omluveny. Platí i pro dny, kdy event. začíná a končí (příklad: event začíná v pondělí od 12:00 a končí ve čtvrtek ve 12:00, tzn. že za pondělí, úterý, středa a čtvrtek je hráč omluven, v aréně nahraje jen za neděli, pátek a sobotu celkem 2142)

c) Obdobně to platí, bude-li pro gildu probíhat nějaká akce mino event (např. gildovní soutěže, či jiné gildovní akce). Pro informovanost všech členů, vždy tuto informaci vedení uvede do opakující se gildovní zprávy nebo na blogu gildy (vždy uvede začátek a konec akce).

5. Obecně směrem ke všem členům AR- znovu opakuji, pro lepší komunikaci jak s členy vlastní gildy tak i s členy gildy AL, pořiďte si TSko. Jste sami proti sobě. Zvyšujete si tak šanci na snazší sehnání lidí do skupin.


Tak rozhodnuto.

Triáda

IX. Azyl

7. března 2014 v 17:53 | Jureček |  Ze spisů


-Jureček-

Atlantští Rytíři- Sdělení

5. března 2014 v 18:02 | Triáda
Vážení,
Včera jsem byl informován o situaci v gildě Atlantští Rytíři, které tu nedávno vznikla, a kterou vnímám jako znepokojující (aby členové gildy byli pro svoje názory vyhazováni nebo aby ti co si omluví svoji neúčast, byli z gildy vyloučeni. Byly zmíněny i diktátorské přístupy vedení apod.).
Z důvodů výše uvedených a pro zachování pořádku bylo na přechodnou dobu rozhodnuto, že:
  • Všem současným oficírům gildy AR, byla odňata hodnost oficíra
  • Pro zajištění stability a vedení gildy AR byl prozatímním oficírem jmenován war z gildy Atlantští LORDI - Rudige z Biros. (Se všemi záležitostmi se obracet na Rudigeho.)
  • Do odvolání byl pozastaven nábor nových členů do gildy AR.
Je nutné celou záležitost řádně prošetřit a zjistit jak se věci mají. Proto žádám všechny členy, jak stávající, tak i bývalé členy gildy Atlantští Rytíři (prosím o předání této zprávy bývalým členům, sami víte, o koho se jedná), aby se k výše uvedené záležitosti vyjádřili. Sdělte své pocity, nálady, co se vám líbí či nelíbí, prostě vyjádřete svůj názor. Prostě to, co považujete za důležité sdělit.
Nebojte se pod svoje vyjádření podepsat, všichni máte zaručenou diskrétnost!
Vaše věcné připomínky, názory, postesky budou vyhodnoceny a na základě toho bude zjednána náprava.
Budu očekávat, že se k dané problematice vyjádří hlavně oficíři (0u0/Prďuch, Šmoulacz, Dobroděj87, Ife, Adincz, Kaspy23)
Své názory posílejte na gildovní email: atlantalord@seznam.cz nebo na email: rudige@email.cz
Je žádané, aby se skutečně vyjádřili všichni. Jinak budeme muset vycházet z informací, které máme v současné době k dispozici.
Děkuji za pochopení.
Copyright © 2012-2016
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.