Květen 2014

Hokus pokus

18. května 2014 v 11:27 | Azachiel |  Ze spisů
Azachiel

Nízkolevlový hráči

16. května 2014 v 18:19 | Triáda |  Littera Skripta Manet

Události z minulých dnů si žádají větší pozornost, tudíž Triáda vydává níže uvedené usnesení.

K dané věci.

Zajisté jste všichni obeznámeni se skutečností, že byla založena v pořadí již třetí gilda nesoucí název Atlantská LEGIE. Stejně jako gildy Atlantští LORDI (AL), Atlantští Rytíři (AR), tak i tato nová gilda Atlantská LEGIE (Aleg) je členem Atlantské Aliance.

Tato třetí gilda byla založena převážně z toho důvodu, že den co den, se na členy obou gild obraceli hráči s dotazy o možnosti vstupu do AL či AR. Převážně se jednalo o nízkolevlové hráče či z jiných důvodů nesplňující podmínky pro vstup do AL (pozn. tč. gilda AL pro naplnění kapacity nové hráče nepřijímá).

Po založení gildy Aleg a po obnovení kontaktů s jedním hráčem, s minulým členem gildy AL, který se z jeho osobních důvodů rozhodl hrát za jiný archetyp, jenž byl jmenován oficírem nové gildy, byly domluveny podmínky pro přijímání nových členů a chodu gildy jako takové.

Aleg je gildou převážně pro nízkolevlové hráče, s věkovou hranicí od 14+, s podmínkou mít a používat komunikační zařízení TeamSpeak (TS) a po dosažení úrovně nosit plášť, obarvit tento na mořskou modrou.

Protože se stává, není to nic špatného, že si hráči založí další herní postavy a zkouší si hrát za jiné archetypy, že pak žádají své známé, kamarády aj., aby jim pomohli s jejich vysokolevlovou postavou např. při farmení, plnění úkolů apod., ať z takových či onakých důvodů a pokud s tím dotyčný souhlasí a pomůže mu, budiž. Je to každého jeho volba. S tím by problém nebyl.

Ovšem nemělo by docházet k tomu, nebo k špatně pochopeným interpretacím, že gildy AL a AR jsou povinny těmto nízkolevlovým hráčům pomáhat vždy, když si řeknou. Ne.

To, že si kdokoli založí novou postavu a bude očekávat, že pomalu na "houknutí" mu někdo se vyšší postavou bude pomáhat, jak bude sám potřebovat, je veliký omyl. Je na dobré vůli hráče s vyšším lvl, zda je ochoten, např. z časových či jiných důvodů, pomáhat hráčům s postavou značně nízkého lvl. Mohlo by se také stát, že by nedělal nic jiného, než jen pomáhal a vlastní hraní by neměl dostatek prostoru.

Někteří hráči si zakládají nové postavičky např. za účelem "oddechu" od hlavní postavy, chtějí připomenout časy, kdy si plnili úkoly apod., důvody jsou různé.

Jsou tu pak hráči, kteří se z nějakých důvodů úplně rozhodli přestat hrát za svoji hlavní postavu a založí si novou hlavní postavu. Jak tu bylo již několikrát opakováno, je to každého svobodné rozhodnutí. Takový hráč musí ovšem počítat s tím, že si bude muset takovou postavu vytáhnout na nejvyšší lvl takovým způsobem, jako kdysi každý z nás. Opět se dostáváme k tomu, že ani v tomto případě nelze očekávat, že mu bude vždy pomoženo, když si usmyslí. Všichni víme, jako dobu a jaké úsilí stojí, než se z postavy stane obstojný válečník s dobrými staty. Pokud by toho chtěl dotyčný dosáhnout rychleji, nezbývá mu nic jiného, než postavu zafinancovat. Pak je tu ještě jiný úhel pohledu. V současné době jsou obecně hráči, obzvláště ti, co ve větší míře a obětavě pomáhají druhým, více opatrní, protože se již bohužel v minulosti setkali se skutečností, že když byl někdo na nižší pozici a tomu dotyčnému pomohli se vyhoupnout na pozice, kde jsou nyní, se tito hráči k těmto obětavcům buď již moc neznají, nebo dokonce i neloajálně opustili gildu. Není se tedy čemu divit, když se hráč chová více zdrženlivě a rozmýšlí se nad "ztraceným časem". Není zde záruka, zda takový hráč opět za nějakou dobu nezmění názor a neopustí komunitu, přestane hrát, ba dokonce nezačne hrát od začátku s jinou postavou. Je tu pak další aspekt neméně důležitý. Nejde jen o strávený čas, ale také i o zdroje pracně během hry nafarmené, ale třeba i za temné mince koupené. Všichni víme, že na určitých mapách se obtížnost monster zvyšuje počtem osob ve skupině, tím pádem jsou kladeny větší nároky např. na esence, neboť nízkolevlová postava horko těžko nějaké to 45lvl smrtelně zraní. Chápete, kam tím mířím?


Jinými slovy:

Nízkolevlová postava má tyto možnosti:

 • Postavu vylepšovat standardním způsobem, tzn. chodit ve skupině s podobnými lvl
 • Nebo do postavy nehorázně zainvestovat
 • Nebo bude muset hold počkat na ochotné a obětavé hráče, se kterými se sveze při farmení věcí na runy, nebo při plnění úkolů s vědomím, že bude vždy až na druhé koleji


Aby se v budoucnu zabránilo nějakému nedorozumění a tato záležitost s nízkými lvl měla svoje pevně daná pravidla, přijala Triáda následující CONSULTUM, platné pro Atlantskou ALIANCI (tedy pro všechny tři gildy):X. Počátek

3. května 2014 v 10:51 | Jureček |  Ze spisů


-Jureček-

Soutěž "Lune de fleurs"

1. května 2014 v 5:00 | Azachiel

Soutěž "Lune de fleurs"

Zrušena pro nesplnění minimálního požadavku soutěžícíchPravidla soutěže:

 1. Soutěž je určena pouze pro členy gildy Atlantští LORDI, Atlantští Rytíři a Atlantská LEGIE
 2. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích (I. v poezii, II. v próze)
 3. Je na výběru soutěžícího, jakou si zvolí kategorii (může se zúčastnit i obou kategorií)
 4. Soutěžící musí míti na paměti, že musí jednat o epickou tvorbu a pro obě kategorie společné prvky: měsíc květen, jaro, květy, nový život, láska, apod. Hlavně z prostředí Drakensangu.
 5. Soutěžící své příspěvky zašlou na gildovní email: atlantalord@seznam.cz (Do předmětu emailu uvedou: Soutěž "Lune de fleurs" , připojí svůj nick a svojí gildu). Své soutěžní příspěvky pište ve wordu, následně tento soubor připojte jako přílohu k emailu.
 6. Své příspěvky zasílejte od uveřejnění této soutěže do 17.5.2014 do 17:00 hod (na emaily došlé po 17:00 nebude brán zřetel)
 7. Příspěvky, které budou splňovat níže uvedené zadání, budou uveřejněny na blogu gildy v takové podobě, v jaké je soutěžící pošle.
 8. Pro účely následného hlasování bude autor příspěvku uveden pod pseudonymem.
 9. Od okamžiku uveřejnění soutěžních příspěvků budou moci členové gild (AL, AR a ALe) hlasovat. Každý člen má dva hlasy, jeden pro I. kategorii, druhý pro II. kategorii soutěže.
 10. Hlasování probíhá tak, že hlasující napíše od komentáře svůj nick a číslo soutěžního příspěvku, který se mu nejvíce líbí. (Uvede-li v jednotlivých kategoriích více čísel, pro hlasování je rozhodující první napsané číslo).
 11. Soutěžící může hlasovat. Nesmí ovšem dát hlas svému příspěvku (takový hlas nebude počítán).
 12. Soutěžící může poslat jen jednu básničku a jednu povídku.

 13. Minimální počet soutěžících v jedotlivých kategoriích jsou 3 (aby soutěž byla platná, musí se soutěže zúčastnit min.3 soutěžící - to platí pro obě kategorie samostatně).

Hlasování


Hlasování bude probíhat od uveřejnění příspěvků na blogu do 25.5.2014 do 17:00 hod. (na hlasy po 17:00 hod. nebude brán zřetel).

Ten kdo hlasuje, uvede v komentáři svůj nick, totožný ve hře a číslo své volby.

Komentáře budou v průběhu hlasování skryty. Po skončení hlasování budou všechny komentáře uveřejněny.

Pro zachování objektivity - Azachiel nehlasuje.


Výhra

I.Kategorie- poezie

1. místo - soutěžící obdrží 8500 TM
2. místo - soutěžící obdrží 4000 TM

II.Kategorie- próza -povídka
1. místo - soutěžící obdrží 8500 TM
2. místo - soutěžící obdrží 4000 TM


Odměna pro hlasujícího.
Kromě hlavních výher bude vyplacena i odměna za hlasování.

Ze všech hlasů, kteří hlasující udělí výhernímu příspěvku, bude vylosován jeden hlasující, který obdrží odměnu ve výši 1500 TM. Odměna bude vyplacena při hlasování I. i v II. soutěžní kategorii.


Všechna práva na změnu vyhrazena.Zadání pro I. kategorii - poezie:


Soutěžní básnička musí obsahovat:

 1. Tato soutěžní slova (nemusí být v napsaném pořadí): POUPĚ, KVĚT, JARO, ATLANTŠTÍ (popř. ATLANTSKÁ), ARTAYA (pozn. bohyně lovu), SLIB, SLUNCE, ZLO
 2. Všechna soutěžní slova musí být v takovém tvaru, ve kterém jsou uvedena (není povoleno je nikterak upravovat - skloňovat, časovat apod., je povoleno slova přeložit do SK) - nedodržení znamená vyřazení ze soutěže. V básničce musí být použity minimálně 1x. Soutěžící tato slova ve své tvorbě zvýrazní (např. tučné písmo, jiná barva, či použije zvýraznění textu)
 3. Musí se jednat o epickou poezii, tzn., básnička musí mít děj (základní obsahovou složkou je děj, popis událostí a interakce mezi postavami - básnička musí být srozumitelná) - nedodržení znamená vyřazení ze soutěže.
 4. Verše se musí rýmovat. Jsou povolena tyto schémata veršů ABAB, AABB, ABBA (výběr je na soutěžícím) nedodržení znamená vyřazení ze soutěže
 5. Básnička musí obsahovat minimálně 8 veršů - nedodržení znamená vyřazení ze soutěže


Zadání pro II. kategorii - próza:


Soutěžní tvorba musí obsahovat:

 1. Tato soutěžní slova (nemusí být v napsaném pořadí): POUPĚ, KVĚT, JARO, ATLANTŠTÍ (popř. ATLANTSKÁ), ARTAYA (pozn. bohyně lovu), SLIB, SLUNCE, ZLO
 2. Všechna soutěžní slova musí být v takovém tvaru, ve kterém jsou uvedena (není povoleno je nikterak upravovat - skloňovat, časovat apod., je povoleno slova přeložit do SK), slova musí být použita ve smysluplných souvislostech. V textu musí být použity pouze 1x. Soutěžící tato slova ve své tvorbě zvýrazní (např. tučné písmo, jiná barva, či použije zvýraznění textu)- nedodržení znamená vyřazení ze soutěže
 3. Musí se jednat o epickou prózu -POVÍDKU- (prozaický epický útvar kratšího rozsahu, zachycující jeden aspekt života, ne život jako celek. Hlavními rysy povídky jsou jednoduchý děj a neměnnost charakteru hlavní postavy. Obvykle je soustředěna na jednu dějovou linii, končící pointou) - nedodržení znamená vyřazení ze soutěže.
 4. Povídka nesmí překročit max. 1000 slov. - nedodržení znamená vyřazení ze soutěže. (TIP! pro kontrolu počtu slov využijte fci wordu)


Přeji hodně štěstí.
Copyright © 2012-2016
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.