Červenec 2014

Sdělení

31. července 2014 v 15:41 | Triáda

Nábor do gildy Atlantští LORDI je ukončen!


Výprava

27. července 2014 v 10:46 | Azachiel |  Ze spisů
Sdělení členům gildy Atlantští Rytíři

23. července 2014 v 10:48 | Triáda

Vážení členové gildy Atlantští Rytíři,


dne 20.7.2014 proběhlo jednání vedení gildy AR za účasti člena Triády. Na programu jednání bylo:

- vyloučení neaktivních hráčů,

- změny ve struktuře vedení gildy AR,

- změny v podmínkách pro přijetí nových členů do gildy AR,

- změna v povinnosti získání min. počtu 5000 bodů slávy v aréně za týden


Dále pro vaši informaci:

Ife zřídil gildovní email: atlanta.rytir@seznam.cz. Je na vás, jako členech gildy Atlantští Rytíři, zda Ifovi poskytnete svůj email, na který budete chtít dostávat gildovní zprávy o důležitých věcech, eventech, tipech z prostředí DSO aj. Tento email zároveň slouží jako komunikační prostředek mezi vámi a vedením gildy Atlantští Rytíři, ale i Atlantští LORDI. Využijte této možnosti. Rozhodnutí je na vás.


Po zhruba dvou hodinovém jednání se dospělo k následujícímu usnesení vedení se souhlasem Triády (Consultum Regimen de consensio Triadas), jenž je od tohoto okamžiku platné, jak pro stávající členy gildy, tak i v budoucnu pro nově příchozí.
Nábor nových bojovníků do gildy Atlantští LORDI

19. července 2014 v 8:22 | Triáda

Nábor do gildy Atlantští LORDI je ukončen!

Nábor nových bojovníků do gildy Atlantští LORDI


Vážení,

tímto je zahájen nábor nových bojovníků do gildy Atlantští LORDI. Je nutné připomenout, že gilda AL je gildou výběrovou a kritéria pro hodnocení uchazečů budou přísná.

Jak je všeobecně známo, v prvé řadě jsou osloveny sesterské gildy, resp. jejich členové, zda mají zájem o vstup do gildy AL.Teprve pak mají šanci se přihlásit nebo jsou osloveni mimo alianční hráči.

Níže je uvedena rekapitulace minimálních požadavků a podmínek pro úspěšné přihlášení se do náboru.
Zájemci pak budou následně postupně osloveni a vyzkoušeni.

K dispozici jsou 3 volná místa.

Je nutné zdůraznit, že všichni zájemci o vstup do gildy AL musí být aktivními uživateli komunikačního prográmku TeamSpeak3. Server pro připojení je: ts.gather.sk:9988 heslo serveru: aurora

Čti pozorně!
***

PRO NOVÉ HRÁČE - nábor do gildy


Bude probíhat dvoukolové "výběrové řízení".

První kolo výběru je pasivního charakteru- jedná se o splnění minimálních požadavků na postavu. Viz níže

Druhé kolo výběru je aktivního charakteru- jedná se o pořízení povinných screenů postavy (třech obrázků- jakých? viz níže), spolu s tímto uchazeč napíše svoji motivaci (důvod vstupu do gildy AL apod.) a pak bude na rozhodnutí každého z velitelů daného cechu, jak si uchazeče vyzkouší v boji (v aréně, v PVE oblasti).


První kolo výběru

Hodnoty potřebné pro VSTUP do gildy (od 19.9.2013):

1) PvP hodnost
minimální hodnost HORLIVÝ CENTURION
2) Mezisvěty
hotové Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, rozehrané Q6
3) Plášť moci
nově příchozí již musí mít možnost nosit plášť moci, tedy splněn 25lvl ve znalostech
4) Výkonnost
nově příchozí musí mít v talentech výkonnosti minimálně lvl 32 (odpovídá hodnosti)
5) Výbava zbroje = všechno legendární zbroj, nejlépe unikáty.
6) Jelikož jsme československá gilda, musí být CZ nebo SK
7) Minimální věk 18+ let
8) Musí být aktivní hráč, tzn., že nebude hrát "včera odpoledne a za týden v sobotu"
9) Povinnost mít nainstalovaný komunikační program TeamSpeak3 - připravený k používání
10) LvL postavy 45

Je na veliteli cechu, zda udělí výjimku uchazeči o vstup do gildy, pokud by nesplňoval některou z výše uvedených hodnot. Své rozhodnutí nemusí z pozice oficíra zdůvodňovat.

Pokud splňuješ minimální požadavky z prvního kola nebo se tak rozhodne oficír daného cechu, postupuješ do druhého kola výběrového řízení.

***

Druhé kolo výběru

Postupuj přesně podle těchto instrukcí!!!

1) pořiď 3 základní screeny. Pamatuj, že není dovoleno obrázek nějak upravovat či pozměňovat. Důležité také je, aby na screenu byl vidět: datum a číslo posledního patche (na levé straně) a datum a čas na windowsácké liště (na pravé straně - viz červeně označeno).
První screen je postava z úvodního přihlášení do hry, viz obrázek


Druhý a třetí screen bude snímek postavy a informací o postavě včetně bojových statistik. Opět platí, žádné úpravy snímků (musí se jednat o kompletní snímek celého prostoru obrazovky!)
Opět je důležité, aby byl na screenu vidět: datum a číslo posledního patche (na levé straně) a datum a čas na windowsácké liště (na pravé straně - viz červeně označeno).

2. tyto tři screeny pošli jako přílohu na náš gildovní email: atlantalord@seznam.cz

NYNÍ POZOR!!!

Pokud jsi RANGER > do předmětu emailu napiš heslo (přesně): nábor-ranger
Pokud jsi WAR > do předmětu emailu napiš heslo (přesně): nábor-war
Pokud jsi MÁG > do předmětu emailu napiš heslo (přesně): nábor-mág
Pokud jsi TRPASLÍK> do předmětu emailu napiš heslo (přesně): nábor-trpaslík

Email se automaticky přepošle na email velitele daného cechu, který tě pak bude kontaktovat. Proto dbej na to, aby heslo v předmětu bylo napsáno správně (vše bez mezery).

Dále do emailu připoj svoje zdůvodnění, proč se chceš přidat do gildy Atlantští LORDI, co tě k tomu vede, jakou máš motivaci. Napiš pár řádků o sobě, jako o hráči, jak často hraješ, v jaké denní době, jak dlouho, kolik ti je let, co můžeš gildě nabídnout, co naopak od gildy očekáváš apod.
Protože v současné době lze měnit jména postav, napiš zda je toto tvé původní jméno (nick), či je změněno a z jakého důvodu. Dále uveď, v jakých si byl gildách, proč si z nich odešel apod.
Čím více o sobě napíšeš, tím více se mohou zvýšit šance na tvoje přijetí do gildy. Proto si dej záležet. Je to jen na tobě.

3. Až bude velitel příslušného cechu ve hře online a ty též, bude tě kontaktovat a bude požadovat tvoji přítomnost na teamspeak3 (TS3).

Proto na to buď připravený a teamspeak si nainstaluj předem.
Najdeš nás na serveru: ts.gather.sk:9988 server password: aurora.

Bude tam dočasně vytvořena místnost, speciálně pro nové uchazeče do gildy, pod názvem "Nábor", bude bez hesla.

Jak naistalovat TS3 najdeš zde na blogu nebo na webu.

4. Bude na rozhodnutí velitele daného cechu, jak si tě vyzkouší. Zda v otevřeném boji v aréně nebo v na PVE oblasti nebo obojí. Po této zkoušce (délka zkoušky je veliteli cechu) se rozhodne, zda ti pošle pozvánku do gildy nebo ne (nemusí ti ji poslat hned, počítej s tím!). Po skončení náboru, pokud nebudeš vybrán, ti velitel cechu může nabídnout členství v sesterské gildě Atlantští Rytíři (pokud již nejsi členem). Gilda Atlantští Rytíři mají také svá pravidla pro uchazeče. Bude na rozhodnutí jejich oficírů, zda budou doporučení plně akceptovat nebo si tě také vyzkouší.

Měj také na paměti, že pokud budeš do gildy přijat, budeš po nějakou dobu pod větším drobnohledem (délka doby je z pochopitelných důvodů neuveřejněna). Jak jsem již výše psal, jsme výběrovou gildou. Bude na veliteli daného cechu, zda tě z gildy vyloučí nebo si vybuduješ místo mezi námi.

Pro úplnost věci:
velitelem cechu rangerů a trpaslíků je Azachiel,
velitelem cechu warů je Renecton,
velitelem cechu kouzelníků je Propustil

!!!Pamatuj, v případě, že nás uvedeš v omyl, na základě kterého bys byl přijat do gildy, bude to pro tebe znamenat automatickou letenku z gildy a vysloužení si místa na blacklistu jako podvodník!!!


Když se staneš členem gildy


1) na email atlantalord@seznam.cz pošli údaje o postavě (PVP hodnost, co ve hře preferuješ- zda arény nebo PvE oblasti nebo oboje a pokud budeš chtít i foto tvé postavy- bude vložena ke tvému nicku - viz členové gildy)

2) na blogu pod odkazem "Gilda" se seznam s kodexem cti. Po přečtení a pokud s ním budeš souhlasit (v opačném případě se nemůžeš stát členem gildy a proto vystup sám nebo budeš z gildy vyloučen), podepiš tak, jak to udělali ostatní před tebou.

3) členové gildy mají jednotnou barvu pláště. Zvolenou barvou je INDIGO (po SK noční modrá). Plášť si co nejdříve touto barvou označ. Nemáš-li dostatek temných mincí, na nic nečekej a nafarmi.
4) pro komunikaci s ostatními členy gildy používej převážně TS3.
Hodně štěstí.
Triáda

Event esenciální poušť

17. července 2014 v 15:48 Eventy
Vážení,

začněte si dělat zásoby sférických fragmentů.


Dravec

3. července 2014 v 11:45 | Azachiel |  Ze spisů


Zvířecí přírůstek do gildy :)

3. července 2014 v 10:43
Tak se nám gilda rozrostla o dalšího člena. Tentokráte o čtyřnohého, resp. čtyřnohou krasavici, fenečku boxera. Jejím hrdým páníčkem je Carterczsk. Nezbývá než popřát, aby fenečka dělala jen samou radost Usmívající se a vyrostla z ní krásná psí slečna.

Copyright © 2012-2016
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.