Srpen 2014

Správné odpovědi k soutěži "Okeanium"

31. srpna 2014 v 20:05 Akce
tímto okamžikem je ukončena soutěž "Okeanium". Na emaily došle 31.8.2014 po 20:00 již nebude brán zřetel.

Zde jsou uvedeny správné odpovědi na jednotlivé soutěžní úkoly.

1. úkol


zadání:

Soutěžící měl za úkol podle skiců uhodnout oblasti, kde byly obrázky pořízeny a jméno osoby, která se k jednotlivým obrázkům váže.

řešení:nápověda: sférický fragment = vymění se u Thaba za sférickou cestu na Varholm nebo Blakborg


Nápověda: Blakborg = dostat se na tuto mapu znamená navštívit Thaba


Nápověda: Samotný Thabo


Nápověda: Samotný Thabo


Nápověda: Varholm = dostat se na tuto mapu znamená navštívit Thaba

Odpovědí na první úkol bylo heslo: Thabo


2. úkol

zadání:


Správně jsi rozluštil jméno osoby, které bylo ukryto.
Proto jsi hoden splnit další úkol.
Tvým úkolem nyní bude, nalézt vzácné předměty ze severu.
Stříbrnou valkýru a zlatou dračí loď již znáš.
Jsou to předměty nejen vzácné pro svůj cenný kov,
ale i pro svoji duchovní podstatu.
Ty, pro úspěšné splnění úkolu tohoto,
Budeš muset nalézt správný počet těchto předmětů.
Dále pak nalézt osobu, jenž v kněžském rouchu strážcem na území duší jest
a nalezené předměty ve správném množství předat ji je.
Bohužel dotyčná osoba hlavu děravou má
a shodný počet kusů od každého si nepamatá.
Nápovědou však ti je, že pro výkup je připravena
Čtyřistapadesátpět stříbra hromada.
Počet svůj, tedy číslo jedno, a název oblasti pak na svitek moci napiš,
a nad plamenem svíčky následně spal již.

Řešení:
Soutěžící měl za úkol nalézt dva typy předmětů. Stříbrnou valkýru a zlatou dračí loď. Dále měl za úkol zjistit správný počet kusů (shodný počet kusů), aby celková prodejní cena těchto předmětů činila 455 stříbra. Počet kusů měla být 65 valkýr (65 x 3 stříbrných) a 65 (65 x 4 stříbrných) zlatých lodí.
Název oblasti, ve které se ona postava nachází je Ashraya ("Dále pak nalézt osobu, jenž v kněžském rouchu strážcem na území duší jest")


Odpovědí na druhý úkol bylo heslo: 65_Ashraya

3. úkol

zadání:
Jsi vskutku zdatný bojovník a dobrodruh,
Úkol třetí je tu co by dup.
Prokaž sílu svou a povahu,
armádní velitel pak ocení tvou odvahu.
Stalo se, že síly zlé, ukradly vše válečné.
Úkolem tvým je teď,
Sehnat kvalitní zbraň, štít, přilbu hned.
Velitel početné armády však nechce kdejakou věc,
Z neobyčejných věcí poskládanou v legendární, jak sám řek.
Nebude to snadné, však sám víš,
Najdi správné místo, kde kompletní zbroj jako máš ty postavíš.
Ovšem armádní velitel není sám,
je to velké hordy válečníků pán.
Musíš mu pomoci vybavit i jeho věrné druhy,
Mákneš si, až z toho budeš mít boly.
Ve stejné oblasti přijmi od Pána z mnoha úkolů
a dodej třista dlouhých mečů, 200 luků a 120 scimitarů.
Důležité míti na paměti při plnění těchto úkolů,
Že nesmíš sebrat nic jiného krom hledaných předmětů.
Oblast je to prokletá, věčným ohněm hořící
Vezmi víc a konec je to pro tě blížící.
Jediné co smíš si vzít tam ještě,
jsou nalezené čisté krystaly pravdy a božské esence
Název oblasti a jméno osoby pak na svitek moci napiš,
a nad plamenem svíčky následně spal již.

řešení:
Soutěžící měl za úkol získat tři předměty - zbraň, štít, přilbu a z neobyčejných věcí poskládat v legendární předměty. Dále měl za úkol nalézt správnou oblast, kde tyto legendrání předměty na ponku vyrobit a zároveň vzít od osoby, nacházející se ve stejné oblasti, deset stejných úkolů. Správnou oblastí byl Tábor odporu a zadavatelem úkolů byl obchodník s artefakty EduardOdpovědí na třetí úkol bylo heslo: Tábor_odporu_Eduard

4. úkol

zadání:
Bohové jsou nadšeni.
jak zdárně zvládáš všechny úkoly.
Jsi však zdatný bojovník,
čtvrtý úkol zvládneš levou zadní, jako včera makovník.
Armádám na straně dobra se zatím daří,
Ale bez magie a kouzel zlo rychle udeří.
Aby naše zbraně silné byly,
Musí býti vyruněny.
Kouzelné to runy jsou,
Ty nám jistě pomohou.
Přines tedy mi,
trpělivost máš-li,
stejně jako já, ty, on.
Kolik run však máti být?

Zjistíš, když postřeh budeš mít.
Malou nápovědu smím ti dát,
Na text se musíš dobře dívat.
Začátky jsou pěkné,
Ale konce pro tě důležité.
Číslovku potřebných run pak na svitek moci napiš,
A nad plamenem svíčky následně spal již.

Řešení:


Soutěžící v tomto úkolů měl v textu zadání nalézt správné množství potřebných run. Nápovědou bylo:
Na text se musíš dobře dívat.
Začátky jsou pěkné,
Ale konce pro tě důležité

hledaná číslovka je 1.000.000 (milion)

Přines tedy mi,
trpělivost máš-li,
stejně jako já, ty, on.


Odpovědí na čtvrtý úkol bylo heslo: 1000000


5. úkol

zadání:

Bohové ti tleskají,
Nikoho takého neznají.
Je tu úkol poslední,
Ty, hrdina, však nezlení.
Jsou tu Páni zákeřní,
co života si neváží.
Zapoj veškeré své síly,
přijmi požehnání od mé víly.
Ta ti dodá odvahu,
pak lehce odrazíš převahu.
Jdi sám nebo s bandou
než oni si někoho najdou.
Oslab síly zla hned třikrát
absolvuješ to však víckrát.
Na seznamu zákeřných jsou,
musí zemřít něčí rukou.
Slyš jména již teď mrtvých,
při návštěvách tvých:
Heredur,
Bearach,
Khalys,
Arachna,
Herold,
Sigrismarr Ledový dráp,
Gorga,
Mortis,
Destruktor
Sprovoď všechny hnedka dvakrát
lákat tě to bude asi mockrát.
Každou smrtí jejich,
je zlo oslabeno v bojích.

Poslední a zčásti lehký úkol,
zakončí tvůj dlouhý úmor.
Zde toto rozluštit musíš,
to už asi tušíš.

SAÉKAIMALNIĚDTATVUNEOTV
Řešení:

Soutěžící musel výše uvedené bosse porazit 2x. Posledním úkolem bylo rozluštit šifru, která byla zároveň odpovědí na pátý úkol. Šifra zněla: Svaté_Okeanium_v_Atlantidě

čteme střídavě jedno písmeno ze začátku, a jedno z konce
SAÉKAIMALNIĚDTATVUNEOTV

Následovat bude vyhlášení vítězů.3. místo -neobsazeno


2. místo obsadil Arogance

Výhra 8.500 temných mincí

1. místo obsadil Lakonak

Výhra 24.000 temných mincí


Gratuluji Usmívající se


Výprava (7. díl)

31. srpna 2014 v 10:09 | Azachiel |  Ze spisů
Azachiel

Výprava (6. díl)

24. srpna 2014 v 16:39 | Azachiel |  Ze spisůAzachiel

Výprava (5. díl)

23. srpna 2014 v 10:07 | Azachiel |  Ze spisů
Azachiel

Výprava (4. díl)

15. srpna 2014 v 10:35 | Azachiel |  Ze spisů
Azachiel

Výprava (3. díl)

10. srpna 2014 v 9:11 | Azachiel |  Ze spisů
Azachiel

Výprava (2. díl)

6. srpna 2014 v 13:55 | Azachiel |  Ze spisů
Azachiel

Soutěž "Okeanium" - první úkol od Skirnira

3. srpna 2014 v 19:00 Akce


Instrukce k úkolu:

1. Hráč pořídí sadu pěti screenů kde označí místo, ze kterého skica pochází (označení nemusí být přesné, ale musí být takové, aby z něj bylo poznat, že hráč našel hledné místo). Obdobně jako v soutěži Znáš svět Durie?

2. Hráč má uhodnout jaká osoba, postava se k těmto místům váže či má něco na skice společného.

3. Email bude obsahovat sadu pěti screenů dle obecných pravidel s vyznačeným místem podle předlohy.
PŘEDMĚT emailu bude obsahovat jméno hledané postavy.

Soutěž "Okeanium" - zadání

3. srpna 2014 v 13:52 Akce


Vážení,

opět Skirnir Pravdozpytec, přesněji bohové skrze něj, oslovil naši Atlantskou Alianci v záležitosti boje dobra se zlem. Zde máte k dispozici jeho dopis, který je adresovaný všem bojovníkům Atlantské Aliance.

Podle všeho, nebude to lehké. Jelikož se jedná o soutěž, pravidla jsou nekompromisní. Postupujte s rozvahou a přesně dle instrukcí. Není zde prostor pro chybu.

Hodně štěstí.
Azachiel

Podmínky a pravidla soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze stávající členové gildy Atlantští LORDI a Atlantští Rytíři a Atlantská LEGIE (ze soutěže jsou vyjmuti hráči, kteří do gild vstoupili v průběhu soutěže)

Sdělení pro oficíry:
U nově příchozích hráčů poznamenat datum přijetí do gildy!

2. Soutěž začíná od tohoto uveřejnění a končí třetím nejrychlejším hráčem jehož emailové odpovědi budou správné (včetně pořízených screenů). Soutěž samotná trvá nejdéle však do 31.8.2014 do 20:00 hod.
3. Minimální počet soutěžících není stanoven. Soutěž je určena pro postavy o lvl 45
4. Vyhrávají první tři nejrychlejší soutěžící (pro pořadí v soutěži je rozhodující datum a čas příchozího posledního soutěžního emailu)
5. Výhry: 1. místo 24.000 temných mincí, 2. místo 8.500 temných mincí, 3. místo 4.000 temných mincí
6. Všechny změny vyhrazeny.

K samotné soutěži

Soutěž jako taková, je kombinací několika prvků. Některé úkoly budeš plnit sám, některé ve skupině. Obecně platí tato zásada: Soutěžící obdrží zadání, ze kterého musí uhodnout co má učinit (nalézt, nasbírat, vykonat apod.), pořídit kontrolní screeny k ověření průběhu soutěže a spolu s heslem (odpověď na skryté sdělení v zadání) poslat dle instrukcí na email. Bude-li odpověď správná, obdrží soutěžící automatickou emailovou odpověď. Pozor! pro zaslání emailu s odpovědí je jen jeden pokus v rámci jednoho dne. Pokud se soutěžící splete, bude moci svoji odpověď znovu poslat až za 24 hodin.

Vždy platí!
V jednom dni můžeš poslat max. 1 email!

Mějte na paměti!

a) pořizování screenů obrazovky - obrazovka musí být "vyfocená" celá, tedy i s dolní lištou Windows s uvedeným datem a časem (není povoleno jakýchkoliv úprav obrázků - není-li uvedeno jinak). Celé screeny posílejte vždy jako přílohu k emailu.
Pro účely pořizování screenů doporučuji si pořídit tento jednoduchý prográmek http://app.prntscr.com/en/ -

b) kontaktní email - pro účely této soutěže byl speciálně vytvořen nový email: Okeanium@seznam.cz
Na tento email, budete zasílat všechny své soutěžní emaily s požadovanými přílohami. Jak bylo výše zmíněno, když odešlete email se správným zněním vyplněného "PŘEDMĚTu" emailu, obdržíte automatickou odpověď s dalším zněním nového úkolu včetně instrukcí.

Dále si pamatujte, že v průběhu soutěže posílejte všechny vaše emaily z jedné emailové adresy. Vždy do textu emailu (ne do předmětu!) napište svůj NICK.

Vyzkoušejte si, jak to funguje:
pošlete si svůj zkušební email. Do předmětu emailu napište zkouška a odešlete na Okeanium@seznam.cz
V zápětí obdržíte automatickou odpověď (pokud máte nastavené filtry na spamy, kontrolujte si je)

c) jak správně psát hesla do předmětu emailu - Některé úkoly budou vyžadovat odpověď v podobě jednoho slova, číslice nebo slovního spojení, či odpovědí bude více. Na to budete v zadání úkolu vždy upozorněni.

Pamatujte, že do předmětu máte psát svoje odpovědi např. takto:
při odpovědi jedním slovem (nikdy víc do předmětu nepište): zkouška
při odpovědi jednou číslicí: 11
při odpovědi slovním spojením (místo mezery "mezerníku" používejte "podtržítko"): zkouška_11
při více četné odpovědi: zkouška_11_zkouška_11
!vždy místo mezer podtržítka!

Bude-li se jednat o vlastní jméno osoby, název oblasti atd., dodržuj pravidla (piš velké počáteční písmeno): Skirnir_Grimmag atd..

Pokud po vaší odpovědi neobdržíte automatickou odpověď, znamená to, že jste buď neodpověděli správně nebo špatně odpověď (říkejme ji heslo) napsali do předmětu emailu.
Upozornění: Hesla (odpovědi) jsou psaná v češtině (tak jak je hra zobrazuje)! Hráčům ze slovenska (i polska) je umožněno před odesláním emailu se organizátora dotázat na český ekvivalent.
V každém případě svůj pokus o opětovném zaslání můžete zopakovat až za 24 hodin (v rámci jednoho dne tedy máte vždy pouze jeden pokus pro zaslání vaší odpovědi). Při opakovaných pokusech v rámci jednoho dne nebude na druhé a další emaily brán zřetel (v případě, že soutežící svůj email opraví dříve než za 24 hod a získal by tak další zadání v soutěži, je ze soutěže vyloučen).

Technické problémy:
Je nutné počítat s různými technickými problémy, které nelze předvídat. Pokud si bude soutěžící jistý, že odpověděl správně a žádnou automatickou odpověď neobdržel, musí kontaktovat organizátora soutěže (Azachiela). Nejlépe na TSku či ve hře.

Doporučení:
Pro tvoji informovanost o případném vývoji soutěže, důležitých sdělení aj. sleduj tuto stránku Soutěž "Okeanium" - zadání

Hodně štěstíCopyright © 2012-2016
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.