Květen 2015

XII. Sestry

16. května 2015 v 9:00 | Jureček |  Ze spisů

Jureček

Čas nečasu (8. díl)

8. května 2015 v 11:09 | Azachiel |  Ze spisůAzachiel

Soutěž pro měsíc květen

1. května 2015 v 11:12 | Azachiel |  Akce


Soutěž "Lune de fleurs"

Pravidla soutěže:


 1. Soutěž je určena pouze pro členy gildy Atlantští LORDI
 2. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích (I. v poezii, II. v próze)
 3. Je na výběru soutěžícího, jakou si zvolí kategorii (může se zúčastnit obou kategorií)
 4. Musí jednat o epickou tvorbu, to platí pro obě kategorie (viz wiki).
 5. Soutěžící své příspěvky zsílají na gildovní email: atlantalord@seznam.cz (Do předmětu emailu uveďte: Soutěž "Lune de fleurs" + připojte svůj nick). Své soutěžní příspěvky pište v MS Office Word - soubor .doc vložte jako přílohu emailu.
 6. Soutěžní příspěvky je možné zasílat od uveřejnění této soutěže do 25.5.2015 do 17:00 hod (na emaily došlé po 17:00 nebude brán zřetel)
 7. Příspěvky, které budou splňovat níže uvedené zadání, budou uveřejněny na blogu gildy v takové podobě, v jaké je soutěžící pošle, tj. bez úprav.
 8. Soutěžící může poslat jen jednu básničku a jednu povídku.
 9. Autor příspěvku bude uveden pod pseudonymem.
 10. O výhercích rozhodne několika členná komise (pro objektivní hlasování nebudou členové komise znát identitu soutěžících a soutěžící nebudou znát členy komise)
 11. Minimální počet účastníků soutěže jsou 2 - platí pro obě kategorie samostatně (v opačném případě soutěž v dané kategorii končí a nikdo nevyhrává).
 12. Všechny změny v průběhu soutěže vyhrazeny.

Výhra


I.Kategorie- poezie - básnička

1. místo - soutěžící obdrží 8500 TM
2. místo - soutěžící obdrží 4000 TM
V případě, že se této kategorie zúčastní minimálně 3 soutěžící.


V případě, že se této kategorie zúčastní pouze dva soutěžící, vyhrává jen jeden (8500 TM)


II.Kategorie- próza -povídka

1. místo - soutěžící obdrží 8500 TM
2. místo - soutěžící obdrží 4000 TM
V případě, že se této kategorie zúčastní minimálně 3 soutěžící.

V případě, že se této kategorie zúčastní pouze dva soutěžící, vyhrává jen jeden (8500 TM)Zadání pro I. kategorii - poezie:


Soutěžní básnička musí splňovat následující:
 1. Musí se jednat o epickou poezii z prostředí Drakensangu, tzn., básnička musí mít děj (základní obsahovou složkou je děj, popis událostí a interakce mezi postavami - básnička musí být srozumitelná) - nedodržení znamená vyřazení ze soutěže.
 2. Verše se musí rýmovat.Jsou povolena tyto schémata veršů ABAB, AABB, ABBA (výběr je na soutěžícím) nedodržení znamená vyřazení ze soutěže
 3. Básnička musí obsahovat minimálně 6 veršů - nedodržení znamená vyřazení ze soutěže

Zadání pro II. kategorii - próza:


Soutěžní povídka musí splňovat následující:
 1. Musí se jednat o epickou prózu -POVÍDKU- z prostředí Drakensangu (prozaický epický útvar kratšího rozsahu, zachycující jeden aspekt života, ne život jako celek. Hlavními rysy povídky jsou jednoduchý děj a neměnnost charakteru hlavní postavy. Obvykle je soustředěna na jednu dějovou linii, končící pointou) - nedodržení znamená vyřazení ze soutěže.
 2. Povídka nesmí překročit max. 1000 slov. (tj. cca 2 A4 textu o velikosti písma 11, font písma Arial), soutěžní povídka může být v rozsahu mín. na jednu A4 běžného textu - max. na dvě A4 - nedodržení znamená vyřazení ze soutěže. (TIP! pro kontrolu počtu slov využijte fci wordu)
Pro obě kategorie platí, žádné vulgarity v textu, urážky apod. Vše v duchu fairplay.

Přeji hodně štěstí.
Copyright © 2012-2016
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.