Listopad 2015

Soutěž "Mezi světy"

27. listopadu 2015 v 16:57 Akce
Vážená gildo,

Po delší době se opět objevil Skirnir Pravdozpytec a přišel se zajímavou nabídkou, jak si přijít nejen k odměně v podobě temných mincí, ale i k nové zbroji, popř. k runám.

Zadání soutěže je uvedeno na svitku od Skirnira Pravdozpytce.

Podmínky a pravidla soutěže:
1) Soutěž je určena pouze členům gildy Atlantští LORDI
2) Soutěž je zahájena jejím uveřejněním a končí dne 31.12.2015 ve 20:00 hod.
3) Platnost soutěže - 4 a více soutěžících (při menším počtu účastníků soutěže, soutěž končí a nikdo nevyhrává)
4) Soutěž vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce fragmentů materi z mezisvětů.
1. místo - 8.500 tm
2. místo - 4.000 tm
3. místo - 1.500 tm
5) Soutěžící zašle na gildovní email: atlantalord@seznam.cz kontrolní screen celé obrazovky (včetně s číslem posledního patche a win lišty s datem a časem) s celkovou hodnotou nasbíraných fragmentů materi. Soutěžící pořízený screen nijak neupravuje (v opačném případě je vyřazen ze soutěže). Do předmětu emailu uvede název této soutěže a svůj nick (příklad: "Mezi světy - nick")
Na emaily došlé po 31.12.2015 a 20:00 hod. nebude brán zřetel. V případě shodného počtu fragmentů materi bude rozhodující datum a čas emailu (tj. jeho pořadí)
6) Všechny změny vyhrazeny

Setkání členů gildy v Praze

8. listopadu 2015 v 9:58 | Azachiel |  Gildovní srazy
Vážení gilďáci,

dne 30.10.2015 se opět konal sraz členů gildy AL. I přes probíhající event byla účast členů gildy slušná Usmívající se.
Sraz se konal v Kingshillu v krčmě u Hrbaté báby Smějící se (Praha, rest. Stará doba). Atmosféra byla příjemná, uvolněná, plná zábavy.
Škoda jen, že někteří, co přislíbili účast, se nemohli z různých důvodů zúčastnit. Není však všem dnům konec a věřím, že příště to určitě vyjde a budeme mít tu čest se osobně poznat.
Níže připojuji něco málo z fotodokumentace a video Mrkající.


Copyright © Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.
Copyright © 2012-2016
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána jakákoli další publikace, distribuce, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu (především fotografií nebo videí) zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím jakýmkoliv elektronickým a jiným způsobem (např. elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv), včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.